Om Nordjyllands Orkesterskole

Nordjyllands Orkesterskole blev startet i 2005 for at øge interessen for en række klassiske orkesterinstrumenter, som traditionelt ikke oplever stor søgning for på denne måde at sikre fødekæden til de symfoniske orkestre i Nordjylland.

Orkesterskolen tilbyder et sammenhængende undervisningsforløb specifikt målrettet opdyrkelsen af instrumenterne obo, fagot, waldhorn, harpe, bratsch og kontrabas. Elevkapaciteten er p.t. på 20 børn og unge op til 18 år fra hele Nordjylland. Ud over ugentlig soloundervisning deltager Orkesterskolens elever i en ugentlig fællestime, som kan være sammenspil, gruppeprøve, masterclass eller undervisning i musikhistorie og hørelære.

Orkesterskolen har et samarbejde med Aalborg Symfoniorkester, hvor Orkesterskolens elever får muligheden for at spille med i det professionelle orkester ved børneformidlingskoncerterne. Dette har været til stor inspiration og glæde for eleverne, og samtidig styrker det formidlingensarbejdet omkring den klassiske symfoniske musik, at børnene i publikum oplever deres jævnaldrende spille klassisk musik.

Nordjyllands Orkesterskole har vist sin positive effekt på fødekæden for klassiske orkesterinstrumenter. Orkesterskolen har sendt mange elever videre til musikefterskoler som Orkesterefterskolen i Holstebro og Klejtrup Musikefterskole. Flere af Orkesterskolens elever er gået videre på MGK Nord, ligesom tidligere Orkesterelever efterfølgende har studeret på musikkonservatoriet.

Du kan læse mere om instrumenterne via de links, der er her nedenfor:
strygere
træblæsere
messingblæsere
harpe