Samarbejder og projekter

Kulturskoler i Nordjylland indgår i en lang række samarbejder med andre aktører i det nordjyske kulturlandskab. Aktuelt er vi involveret i følgende projekter og samarbejder:

Børns Møde med Kunsten
Ordningen “1/1 kunstner til ¼ pris” er traditionen, der startede som et fremsynet tilbud i regi af Nordjyllands Amt i 1989 og har fungeret siden. De sidste år som et tilbud i regi af Kulturaftale Nordjylland. Børns Møde med Kunsten er relanceringen af den kendte nordjyske model for børns møde med professionelle kunstnere. Ordningen administreres i et samarbejde mellem KulturKANten og Kulturskoler i Nordjylland. KiN bidrager bl.a. til den lokale forankring i de enkelte kommuner.

KulturKANten
Den regionale kulturaftale støtter NUS, KNUS, Orkesterskolen og Børns møde med Kunsten.

Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen bidrager til driften af Orkesterskolen

Samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium
Kulturskoler i Nordjylland arbejder på at etablere et samarbejde om f.eks. efteruddannelse. Desuden er DJM repræsenteret i USMUN (Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland)

Dansefyrtårn NORD
Dansefyrtårn NORD er en del af Dansehallernes 3-årige nationale satsning Ta’ fat om dansen, hvis mål er at give borgerne i Nordjylland bedre adgang til dans, både i skolen og i fritiden.

DMLK
Kulturskoler i Nordjylland samarbejder med alle landets musik- og kulturskoler gennem DMKL, som er en forening for danske musik- og kulturskoleledere.

MGK
Musikalsk Grundkursus er en konservatorieforberedende musikuddannelse. De ti medlemsskoler i KiN er alle med i repræsentantskabet.

Aalborg Symfoniorkester
Aalborg Symfoniorkesters pædagogiske projektmedarbejder sidder også i USMUN-udvalget.

Det Obelske Familiefond
Det Obelske Familiefond bidrager med ressourcer til især arrangementer inden for den klassiske musik

Kulturskoler i Nordjylland er desuden repræsenteret i:
– MGK koordineringsudvalget
– Forum for Musikundervisning i Nordjylland

KiNs organisationsplan

 

Tidligere projekter og samarbejder:

TeaterTALENTnord
Med TeaterTALENTnord var et nordjysk talentudviklingscenter for unge der ønskede at udvikle sin kunnen og viden inden for drama på et højt niveau. Undervisnings-forløbet strakte sig over 2 år og dette særdeles kompetente teatertilbud blev udbudt til unge talenter i hele Region Nordjylland.

Dans dans dans
4 nordjyske kulturskoler samarbejdede i undervisningsåret 2010-2011 om at sætte fokus på dans med afvikling af 4 forskellige danseprojekter i hhv. Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner. Projektet blev afrundet med en national konference om dans den 9. juni 2011 på Aabybro Mediecenter med deltagelse af dansefagfolk fra hele landet samt fra de nordiske lande.