Udvalg og arbejdsgrupper

FORRETNINGSUDVALGET
Thomas Albæk Jakobsen, Musikskolen i Frederikshavn kommune (formand)
Malene Wennerlin, Kulturskolen Vesthimerland (sekretær)
Christian Larsen, Hjørring Musiske Skole (kasserer)

 

KURSUSUDVALGET
Mads Bak, Hjørring Musiske Skole
Line Møller, Aalborg Kulturskole
Kristian Dalgaard, Kulturskolen Vesthimmerland
Henrik Hammer, Jammerbugt Kulturskole
Finn Elias Svitt, Mariagerfjord Kulturskole
Sofie Dahl Nordlund, Kulturskoler i Nordjylland

 

STYREGRUPPEN FOR SYMFONISK MUSIK (USMUN)
Deborah Josephson, Orkesterkoordinator
Line Møller, Aalborg Kulturskole
Christian Larsen, Hjørring Musiske skole
Morten Friis, Rebild Kulturskole
Anne Rom Hansen, Aalborg Symfoniorkester

 

REPRÆSENTANTER TIL MGK KOORDINERINGSUDVALG
Christian Larsen, Hjørring Musiske Skole
Morten Lønborg Friis, Rebild Kulturskole

 

BMMK/ KULTURAFTALE NORDJYLLAND
Thomas Albæk Jakobsen, Musikskolen i Frederikshavn Kommune

 

UDVALG FOR TALENTKLASSETRÆF
Lars Frandsen, Musikskolen på Mors (vært 2017)
Thomas Mikkelsen, Thisted Musikskole (vært 2018)
John Fuglsang, Brønderslev Kulturskole (vært 2019)
Ole Bech, Aalborg Kulturskole (MGK repræsentant)

 

UDVALG MED FOKUS PÅ RYTMISK MUSIK (urfun)
Palle Vang, Aalborg Kulturskole
Signe Wang Carlsen, Hjørring Musiske Skole
Kasper Bonde, Mariagerfjord Kulturskole
Kristian Dalgaard, Kulturskolen Vesthimmerland
Thomas Antunes, Thisted Musikskole

 

FORSKNINGSUDVALGET (ifvik)
Kristian Dalgaard, Kulturskolen Vesthimmerland
Rikke Kamedula, Rebild Kulturskole
Henrik Boll

 

REPRÆSENTANTER I DMKLs BESTYRELSE
Jan Jacobsen, Aalborg Kulturskole
Morten Lønborg Friis, Rebild Kulturskole