Stort legat til sommerstævne for Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester

Kulturskoler i Nordjylland har modtaget et legat på 100.000 kr. til udvikling af et sommerstævne for Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) i Skagen i sommeren 2012. Stævnet har navnet NUS på Toppen

En stor bevilling fra Det Obelske Familiefonds MusikIdé 2011 pulje giver Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) mulighed for at holde et større sommerstævne, hvor de unge musikere kan spille sammen i en hel uge.

Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester er et regionalt ungdomsorkester under Kulturskoler i Nordjylland. Orkesteret samles normalt til 3-4 årlige weekendstævner om året, og der deltager omkring 100 børn ved hvert stævne. Værtskabet for stævnerne går på skift imellem regionens musik- og kulturskoler, for at orkesteraktiviteterne får så bred en geografisk dækning som muligt. Målet er, at børn og unge i hele regionen får mulighed for at spille i et fuldt besat symfoniorkester.

– At kunne intensivere det sociale sammenhold i ungdomssymfoniorkesteret gennem et sommerinternat vil være stimulerende og frugtbart for alle aktiviteterne omkring NUS. Det vil også kunne opveje den svaghed, der ligger i at stævnerammen normalt kun er en weekend, og at det musikalske resultat derfor begrænses til det man kan nå på to øvedage, siger Morten Friis, som er medlem af styregruppen for Kulturskoler i Nordjyllands symfoniske aktiviteter og leder af Rebild Kulturskole, og han fortsætter:

– Det intensive ugelange forløb vil kunne forberede orkesteret til større opgaver og projekter. Eksempelvis vil et sommerinternat kunne opfølges af en udlandsrejse og evt. udveksling lig til det besøg NUS i maj 2011 har haft fra Den Haag Jugd Orkest fra Holland.

Stævnet skal have international profil i kraft af en VIP-dirigent eller solist, som kan udgøre en vigtig rollemodel for de unge. Styregruppen kan endnu ikke afsløre hvem, men med legatet fra MusikIdé 2011 er de økonomiske rammer sikret, så planlægningen for alvor kan begynde.

 

Udgivet i Nyheder.