Nordjylland mister et led i fødekæden, vigtige rollemodeller og højtprofilerede kulturarbejdspladser

Lukningen af de klassiske uddannelser ved Det Jyske Musikkonservatoriums afdeling i Aalborg får konsekvenser for Nordjylland

Fra september er det ikke længere muligt at tage en klassisk konservatorieuddannelse i Aalborg. Beslutningen blev offentliggjort sidst i marts, og trods bekymring i såvel musikfaglige kredse som i Aalborgs byråd, står beslutningen ikke til debat. Det er blevet understreget af kulturminister Uffe Elbæk, at beslutningen er en ledelsesprioritering og ikke noget politikere hverken skal eller kan blande sig i.

Kulturskoler i Nordjylland kan som samråd for samtlige musik- og kulturskoler i regionen kun beklage udviklingen. Vi beklager at ledelsen på Det Jyske Musikkonservatorium ikke har prioriteret at gøre noget for at bevare klassiske uddannelser i Nordjylland, for det har aldrig fra statsligt politisk side været intentionen med fusionen af konservatorierne i Aalborg og Århus, at den skulle skade det klassiske musikliv i Nordjylland.

Grund til bekymring
Tabet af de klassiske uddannelser er meget beklageligt for Nordjylland. Vi mister helt konkret et antal værdifulde statslige, profilerede kulturarbejdspladser som aktuelt bestrides af højt kvalificerede lærere, der underviser på konservatoriet i Aalborg. Disse specialiserede fagfolk kan ikke undervise på de rytmiske uddannelser, der ‘erstatter’ de klassiske heroppe, og dermed kan det blive svært at bibeholde disse kulturkompetencer i landsdelen.

Vi har en stor talentmasse i Nordjylland. Regionens musik- og kulturskoler har det højeste antal aktivitetselever pr. indbygger i landet, og vi har stigende søgning til klassisk MGK (konservatorieforberedende musikalsk grundkursus). Med flytningen af konservatorieuddannelserne mister vi et led i den fødekæde, der i flere år har fyldt meget i den kulturfaglige debat. Resultatet af den indsats, der bliver gjort på talentudviklingsområdet og på MGK, må vi fremover sende ud af landsdelen. Hermed mister vi dels en række vigtige rollemodeller for talent- og vækstlaget. Samtidig kan vi frygte at færre færdiguddannede vender tilbage til regionen. Kulturskolerne ligger på begge sider af konservatoriet i fødekæden, idet vi også er arbejdsgivere for konservatoriets færdiguddannede kandidater. Vi forudser vanskeligheder ved at tiltrække denne højt kvalificerede arbejdskraft til en region, hvor det klassiske musikliv er svækket. Det bliver en ond spiral, for det får på længere sigt indflydelse på talentarbejdet, hvis vi ikke kan tiltrække de bedst uddannede lærere.

En svækket klassisk profil
Vi må naturligvis respektere ledelsens valg om at flytte uddannelserne. Men vi må beklage, at man ikke formåede at skabe et bæredygtigt miljø i Nordjylland. De klassiske konservatorieuddannelser i Aalborg har skrantet i en årrække. Der blev sat turbo på, da ledelsen med fusionen i 2010 flyttede alle uddannelser indenfor klassiske orkesterinstrumenter til Århus, begrundet i manglende optag af studerende, og suppleret med argumentet for selve fusionen – opbygning af bæredygtige læringsmiljøer. Nu følger de resterende klassiske uddannelser efter, og argumenterne er de samme.

Den måde man fra konservatoriets ledelses side har forvaltet fusionen på, har været med til at svække den klassiske profil på Aalborgkonservatoriet. Man benyttede ikke – og dette har formentlig også været et ledelsesvalg – sammenlægningen til at styrke, nytænke og bygge op. Mange tiltag for at styrke Aalborg-afdelingen, har derimod haft karakter af decideret brandslukning. Ledelsen fremhæver eksempelvis, at man har postet penge i kammermusikprojekter i Aalborg. Men vi må huske på, at det blev nødvendigt som en konsekvens af, at man flyttede orkesteruddannelserne, så der ikke længere var mulighed for kammermusikalske aktiviteter i det daglige studium. Altså i realiteten en erstatning frem for et tiltag.

I praksis har vi været vidne til en svækkelse af det klassiske miljø, som blev selvforstærkende – for hvem vil søge uddannelse et sted, hvor der ikke engang er mulighed for eksempelvis spontane kammermusikprojekter? I stedet for lappeløsninger kunne vi have ønsket os en skarp fokuseret strategi, der kunne styrke og profilere det kreative læringsmiljø og tiltrække kommende studerende. Som kulturskoleledere ved vi om nogen, at det kræver en investering at skabe et klassisk vækstlag, at interessen konstant skal inspireres og undervisningstilbuddene udvikles. I stedet valgte man en langsom død for de klassiske uddannelser i Aalborg.

Det er yderligere tragisk, fordi vi er så tæt på realiseringen af Musikkens Hus, som netop skulle danne ramme om et konstruktivt og bæredygtigt klassisk miljø i Nordjylland – en ramme for synergi mellem professionel udøvende virksomhed, et konstruktivt uddannelsesmiljø samt enheder for forskning og vidensdeling. Musikhuset har desværre været for længe undervejs. Måske har den lange venten været med til at forsinke en ny strategi for uddannelserne? Hvis man havde skabt attraktive studiemuligheder i stedet for udhulede, så havde der formentlig været søgning til klassiske uddannelser i Aalborg, ligesom det eksempelvis er tilfældet for andre specialiserede fagområder på universitetet.

En fremadrettet indsats er afgørende
Fra Det Jyske Musikkonservatorium giver man udtryk for, at man vil fortsætte de engagementer man har i Nordjylland, f.eks. i forbindelse med Operafestivalen, i samarbejderne med Aalborg Symfoniorkester og i relation til det kommende Musikkens Hus. Det glæder os, for der er langt fra Skagen, Frederikshavn, Hjørring og Thisted til Århus, for en talentelev, der gerne vil høre en konservatoriekoncert.

Et klassisk konservatorium fattigere i landsdelen, finder vi det afgørende vigtigt, at der er vilje og engagement til fremtidige samarbejder omkring det klassiske vækstlag i vores region – og der skal nogle gevaldigt lange fangarme til i den nordjyske geografi. Kulturskoler i Nordjylland er netop sådan et tværkommunalt netværk, og vi er parat til at samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium om en fælles indsats for at styrke det klassiske musikliv generelt – herunder fremtidige optag på de klassiske uddannelser. Vi glæder os derfor til at opleve og møde såvel klassiske konservatoriestuderende, lærere og ledelse samt færdiguddannede musikere fra konservatoriet Århus – i Nordjylland.

Udgivet i Nyheder.