Kursusdage 2014

2.- 3. januar 2014 i Hjørring, Hobro og Aalborg

Kursusdage 2014 er et tilbud til alle undervisere på musik- og kulturskoler i Region Nordjylland.

Torsdag den 2. januar byder på en bred vifte af faglige kurser placeret i henholdsvis Hjørring, Aalborg og Hobro. Kursusemnerne er valgt på baggrund af indstillinger fra medarbejderne på musik- og kulturskolerne.

Fredag den 3. januar er der fælles pædagogisk dag for musik- og kulturskolelærere fra hele regionen. Dagen byder på foredrag, samvær og levende musik og foregår på University College Nordjylland (det tidligere Aalborg Seminarium)  i Aalborg.

Kulturskoler i Nordjylland ønsker dig rigtig god fornøjelse med aktiviteterne. Vi glæder og til at se mange på kurserne – og forhåbentlig alle til fredagens program.

_________________________________________________
Kursuskatalog

Klik på det enkelte kursus for mere info.
Kursusby er angivet i parentes.

Klaver 1 – Anne Øland (Hjørring)

iPad som undervisningsværktøj – Ivan Amtoft og Lasse Baggenæs (Hjørring)

Dramatiske virkemidler i undervisningen – Finn Hesselager (Hjørring)

Elementær arrangementsteknik – Peter Brem (Aalborg)

Afrikansk trommedans – Lene Grønbech og Mette Rømer (Aalborg)

Lige i øret – sange til 0.-3. klasse – Kirsten Juul Seidenfaden (Aalborg)

Drumline konceptet – Martin Holtegaard (Aalborg)

Voice and Physique – Panda van Proosdij (Aalborg)

Netværksmøde for billedkunstlærere (Aalborg)

Ny inspiration til klassisk sammenspil – Esben Kjær og Morten L. Friis (Hobro)

Klaver 2 – Niels Thybo (Hobro)

Grobund i lokalet – kreativt sammenspil – Jens Munch og Caspar Quorning (Aalborg)

 

 

_________________________________________________
Fælles pædagogisk dag – fredag den 3. januar 2014

Fredag den 3. januar samler vi undervisere fra hele regionen til fællespædagogisk dag med foredrag, samvær og levende musik. Programmet byder bl.a. på foredrag med Ann-Elisabeth Knudsen samt  koncertindslag med MGK-elever i løbet af dagen.
Læs mere

_________________________________________________
Tilmelding

For at deltage skal du tilmelde dig personligt inden den 11. november kl. 12. Tilmeldingsfristen er udløbet. Nåede du ikke fristen, så kan du kontakte kursusudvalget på samraadnord@gmail.com.

Klik på den røde boks nederst på siden for at udfylde tilmeldingsformularen. I tilmeldingen skal du markere 1.- 3. prioritet af kursusønsker, samt skrive evt. særlige behov for forplejning. Der er begrænsning på deltagerantallet på nogle af kurserne, så vi opfordrer til hurtig tilmelding (først til mølle).

Straks efter tilmelding modtager du et autosvar på mail, som bekræfter at din tilmelding er registreret.
Endelig besked om optagelse på kurser udsendes pr. mail i uge 50.

iPad som undervisningsværktøj - Ivan Amtoft og Lasse Baggenæs
Udgivet i Events, Nyheder.