Samarbejde med folkeskolerne efter reformen

Folkeskolereformen, som trådte i kraft i sommers (2014), betød længere skoledage for eleverne. Det skabte nervøsitet rundt omkring på regionens musik- og kulturskoler, fordi de lange skoledage giver travlere børn og kortere tid til fritidsaktiviteter. Nu er der gået ½ skoleår siden reformen trådte i kraft, og det viser sig, at Musik- og kulturskolernes situation heldigvis slet ikke er så slem, som man frygtede. På flere af skolerne har reformen betydet nye måder at samarbejde med folkeskolerne. Og for nogle endda flere elever. Hvordan det har kunnet lade sig gøre, ser vi nærmere på her.

I Hjørring har man oplevet elevfremgang trods reformen. Man har valgt at se reformen som en åbning af en række nye muligheder mellem folkeskolen og musikskolen. På en skole spiller hele 3. årgang violin og cello. Skolen og kulturskolen deles fifty-fifty om at finansiere undervisningen, som foregår i skoletiden og i et samarbejde mellem musikskolens lærere og klassens lærere. På en anden skole handler det om Big Band. Hele 3. årgang bliver taget ud af den normale undervisning, nogle spiller i bigband og andre har SSB (sang, spil og bevægelse). Kulturskolen får kontakt med flere elever, og er glade for at kunne placere undervisningen i skoletiden. Folkeskolen får opfyldt nogle af de mål, de skal leve op til efter reformen: at de skal åbne sig op mod det omgivende samfund og at børnene skal i bevægelse. Der er flere lignende eksempler fra kommunen, og eleverne er super glade, siger chefen for Hjørring Musiske Skole, Christian Larsen, der kalder det et ”gensidigt værdiskabende samarbejde” mellem musikskole og folkeskoler. ”Det kan godt blive moderne at spille violin og cello, hvis hele klassen, også fodbolddrengene, får en god oplevelse med at lykkes med musikken og har gode sammenspilsoplevelser. ”

I Vesthimmerland gør det samme sig gældende. I skoleåret 2013/2014 har man kørt 5 pilotprojekter i stilling i samarbejde med fem folkeskoler, netop for at være klar til at møde skolernes virkelighed set i lyst af skolereformen. På en af de deltagende skoler blev børnene undervist i musik og rytmer. Målet var, at eleverne skulle blive dygtigere til at spille med samme puls, at lave samtidige breaks og tage imod kollektive beskeder. Og det lykkedes. Børnene var meget opmærksomme i timerne, og de var gode til at samarbejde og fokusere på fællesskabet. Desuden blev de simpelthen bare glade af at spille rytmer og lære afrikanske sange. Et andet projekt som er påbegyndt i dette skoleår, er det unikke samarbejde med Gedsted skole, hvor samtlige 96 elever modtager instrumentalundervisning i skoletiden (og nogle af de nye violinister fra 3. årgang deltog også i NUS-stævnet i farsø i januar-februar 2015). Det er er meget stor satsning både fra skolen og Kulturskolens side og det kræver tæt samarbejde fra begge parter omkring projektet. Vesthimmerlands Kulturskole lægger vægt på, at samarbejdet med skolerne er et partnerskab. Det er vigtigt, at der er ejerskab også fra skolerne, derfor er altid tilknyttet en lærer fra skolen i timerne, og undervisningen er knyttet op på folkeskolens fælles mål for de enkelte fag og forløbene planlægges i diaog. Vesthimmerlands Kulturskole håber på, at den øgede synlighed på skolerne på sigt vil skabe grobund for, at flere også vælger musik som fritidssinteresse. På skolerne er der meget stor interesse for samarbejdet og i Vesthimmerland ser man frem til at samarbejde med endnu flere skoler i skoleåret 2015/2016. For musiklærerne betyder det, at de kan få flere timer inden for almindelig arbejdstid, og det har dannet baggrund for, at man har valgt at fuldtidsansætte flere af Vesthimmerlands Kulturskoles lærere.

I Aalborg, hvor regionens største kulturskole med over 5000 elever har til huse, er der flere skoler, der giver plads til skolekor under lektiecaféen og den understøttende undervisning, hvilket giver flere elever muligheden for at synge med. På flere af kommunens skoler er skolekorene vokset, på en enkelt med hele 400 %. Men der er også samarbejde inden for andre områder, bl.a. har Kulturskolen stået for en sammenspilsuge for Nøvling Skoles mellemtrin. Undervisningen blev varetaget af Kulturskolens lærere og blev afsluttet med en koncert for alle Nøvling Skoles elever på Nordkraft om fredagen. Og på Sulsted Skole har de endelig fået et skoleorkester!

Men ikke alle steder går det så nemt. Det kræver, at skolelederne får øjnene op for de muligheder, der er i samarbejdet med musik- og kulturskolerne, og det er meget forskelligt hvor meget samarbejde skolelederne i regionen ønsker. På Toppedalskolen i Vesthimmerland deltager man lige nu i et projekt med samarbejde med kulturskolen om musikundervisning i skolen 3. og 4. klasser. ”Ved at få lærere fra Kulturskolen ind, har vi fået nogle helt andre kompetencer i spil. Lærerne herfra har nogle særkompetencer, som har løftet sammenspillet til et højere niveau. Men det er vigtigt at undervisningen foregår i samarbejde med skolens lærere, som har nogle mere bredspektrede kompetencer, og som er vant til at have mere store grupper børn at gøre”, siger Erik Krogh Pedersen, skoleleder på Toppedalskolen. ”Den allerstørste positive ting ved det her projekt er at få de to medarbejdere til at arbejde sammen. Den videndeling, der kommer ud af det, betyder lige så meget som selve undervisningen”. På Toppedalskolen arbejder lærerne sammen om musikundervisningen med fokus på blandt andet sammenspil og brug af iPads, og eleverne har arbejdet kreativt med både musik og musikvideo. Derved har de lært både sammenspil, grundakkorder, taktsystemet samt fået tekniske færdigheder. Men de har også udviklet deres kompetencer i samarbejde, og de har været gode til at hjælpe hinanden. ”Vi regner med at samarbejdet bliver en fast tradition til opfyldelse af de faglige mål”, Siger Erik Krogh Pedersen, der således varmt kan anbefale sine skolelederkollegaer at samarbejde med kulturskolerne.

 

Læs mere om Hjørring Musiske Skoles ideer til samarbejde med folkeskolerne her

Læs mere om et af projekterne i Vesthimmerland her

Læs mere om Aalborg Kulturskoles samarbejde med folkeskolerne i Aalborg Kulturskoles nyhedsbrev fra februar her

Læs en artikel fra Folkeskolen om samarbejdet her

Besøg Facebooksiden om samarbejdets muligheder, Musikskolen og Folkeskolen Hånd i Hånd, her

 

Udgivet i Nyheder.