Lærere på de nordjyske musik- og kulturskoler opkvalificeres med Pædagogisk Diplomuddannelse (PD)

Igennem hele det sidste år har en gruppe af lærere fra de nordjyske musik- og kulturskoler efteruddannet sig i didaktik. Formålet har været at opkvalificere lærerne, så de er bedre rustet til de nye pædagogiske behov, der er opstået i kølvandet på det udvidede samarbejde med folkeskolerne efter den nye folkeskolereform. Det var UCN Act2Learn, der stod for undervisningen, som blev udbudt specielt til underviserne på de nordjyske musik- og kulturskoler. Der blev udbudt to moduler:

  • Innovation og didaktik (efteråret 2014)
  • Fagdidaktik og klasseledelse (foråret 2015)

Gennem de to moduler skulle lærerne opkvalificere deres pædagogiske og didaktiske kompetencer gennem teori og refleksion. Således rustet vil lærerne kvalificeret kunne udvikle deres daglige undervisning samt kunne forestå flere og andre undervisningsopgaver fremover, lød argumentet fra de nordjyske musik- og kulturskole.

Det første modul, Innovation og didaktik, fokuserede på at sætte lærerne i stand til at forbedre kvaliteten af undervisningen gennem en innovativ og eksperimenterende tilgang samt via tværfagligt samarbejde. Kurset forløb i efteråret 2014 og blev afsluttet inden jul med en mundtlig eksamen.

Det andet modul, der netop er afsluttet, har overskriften Fagdidaktik og Klasseledelse, og her var de primære fokuspunkter roller, relationer og kommunikationsformer i klasserummet. De medvirkende musik- og kulturskolelærere fik gennem kurset udvidet deres teoretiske viden om klasseledelse, struktur og kommunikation. Kurset blev afsluttet med en skriftlig prøve her sidst på foråret.

I Vesthimmerland prioriterede man kurset højt, og hele 6 af skolens lærere har været af sted på enten et eller begge moduler. Malene Wennerlin, souschef i Vesthimmerlands Kulturskole, har oplevet store fordele ved at sende en større flok af sted, idet det har givet anledning til en langt højere grad af videndeling lærerne imellem, og det er vigtigt. ”En væsentlig pointe i dette projekt er også, at lærerne begynder at reflektere over deres egen praksis – og det har det her kursus givet. At vi ikke bare gør, som vi plejer nu hvor vi indgår i et nyt praksisfællesskab med folkeskolerne”, siger hun. ”Det nye samarbejde med folkeskolerne kræver en ny type lærer, som hverken er en folkeskolelærer eller en traditionel musikskolelærer, men noget midt imellem. Fagligt og teoretisk er min oplevelse, at kurset har givet et godt udbytte”, siger Malene Wennerlin. Lærerne har fået indsigt i og redskaber til undervisningen, men der ligger stadig et arbejde foran med at udnytte al den nye viden.

En af deltagerne i begge moduler var Jane Wieben, der underviser i billedunst på Mariagerfjord Kulturskole. Hun oplever, at hun gennem kurset har fået ”viden og værktøjer, der kan støtte mig i det, der er vigtigt for mig i min undervisning, nemlig børnenes kunstneriske proces. ” Teorier og modellen fra kurset har bl.a. gjort hende bedre til at give feedback, og hun føler sig i det hele taget bedre rustet til at indgå i det nye samarbejde med folkeskolerne, som for hendes vedkommende starter her efter ferien.

Også Gitte Chren fra Rebild Kulturskole har kun positivt at sige om kurset. ”Det er fedt at få teorier på alt det praktiske, vi går og gør.” Kurset har givet hende nye vinkler på undervisningen og opdateret hende inden for pædagogik, læringsmål og folkeskolearbejdet. ”Det har givet mig adgang til et fælles sprog om pædagogik, og det er godt som musikskolelærer ikke at skulle føle sig pædagogisk underlegen i forhold til folkeskolelærerne, der har mere pædagogik med i bagagen”, siger Gitte, der har konkret erfaring med samarbejdet med folkeskolerne, hvor hun bl.a. har stået for noget af den obligatoriske musikundervisning. En mangel for hende har dog været, at der ikke – som i Vesthimmerland – har været andre med fra hendes kulturskole. Det har betydet, at der ikke i samme grad har været nogen at sparre med. Men gennem oplæg på skolen, har Gitte prøvet at formidle sin viden videre til kollegaerne. Næste skoleår tager Gitte Chren endnu et modul men denne gang er det ikke særligt tilrettet kulturskolelærere. ”En skam”, synes Gitte, ”for det var virkelig fedt at kurset var særligt tilpasset os og vores daglige arbejde. Det gjorde det relevant og praksisnært.” Men hun glæder sig nu alligevel til at lære endnu mere!

Udgivet i Nyheder.