Kulturskoler i Nordjylland arbejder for at styrke det rytmiske sammenspil i Nordjylland

Det rytmiske sammenspilsmiljø skal styrkes

I et fælles initiativ vil de nordjyske musik- og kulturskoler (KiN) og de regionale spillesteder i regionen styrke de musikalske fællesskaber inden for rytmisk musik. Vi kan nemlig konstatere, at kun en lille del af vores soloelever også spiller i band. Det er vigtigt også at spille sammen, fordi det har stor betydning for elevernes motivation og udvikling, både socialt og musikalsk, og vi tror, det vil give dem en stærkere identitet som menneske og som musiker at spille sammen med andre.

Projektets fokus er dobbeltrettet, idet vi ud over de unge også fokuserer på vores undervisere, som gennem projektet vil få værdifuld viden og kontakter, de kan tage med tilbage på de enkelte skoler og bruge og videreformidle. På den måde vil projektet sætte spor i hele regionen.

Underviserne er den vigtigste ressource

Helt konkret har vi under KiN (Kulturskoler i Nordjylland) oprettet et samarbejds-udvalg, der repræsenterer hele regionens musik- og kulturskoler. URFUN kalder udvalget sig. Det står for udvikling af rytmiske fællesskaber for unge i Nordjylland. Underviserne er vores vigtigste forudsætning for, at vi kan lykkes i at skabe et succesfuldt vækstmiljø for den rytmiske musik. Derfor vil en del af projektets fokus være på underviserne og deres udvikling af  undervisningsformer, der inddrager og motiverer deltagerne til at spille sammen og til at være kreative og lydhøre. Det er vigtige egenskaber. Vi mener, at den bedste måde at inspirere vores unge elever på opstår, når lærerne får plads til at udvikle sig og udfordre deres hidtidige praksis som undervisere. Vi håber, det vil give plads til fremtidige eksperimenter, både med indhold og form, og skabe grobund for udviklingen af fremtidige nordjyske musikmiljøer, hvor underviserne kan virke som musiske forbilleder og trække på identiteten som musikere, fremfor ensidigt at optræde i den traditionelle rolle som undervisere. Det var baggrunden for at samle alle de involverede lærere til en weekend-camp, sådan som det skete i november 2018 i Hirtshals. Se en video-reportage fra weekenden her.

MusikCamp Nord og virtuelle workshops

I november 2019 afholdt KiN (URFUN) den første BandCamp for unge rytmiske musikere i regionen. Der var fokus på sangskrivning, improvisation, fælleskab, arrangement og e-musik. Det var en meget vellykket weekend, som du kan høre mere om i TV2 Nords indslag fra weekenden.

I 2020 var det desværre ikke muligt at samles til et stævne pga corona-restriktionerne. URFUN valgte derfor i stedet for at afvikle en række online workshops på hver 1 times varighed. Disse workshops omhandlede:
– musik og tankemønstre
– sangskrivning
– Improvisation
– musik på Ableton
Alle var workshops, der skulle have været en del af MusikCamp 2020. Afviklingen var vellykket, og URFUN vil arbejde videre med konceptet, som har potentiale både under og efter corona. Læs mere om de fire workshops her.

Samarbejde med regionale spillesteder

URFUN gennemfører projektet i tæt samarbejde med de regionale spillesteder, som vil invitere de unge musikere til at optræde på spillestederne. Via de regionale spillesteder når URFUN-projektet og dets værdier og produkter ud til en bredere målgruppe, der vil opleve koncerterne og hermed det at være skabende og kreativ som et positivt alternativ til det digitale liv. De regionale spillesteder tæller Studenterhuset (Aalborg), Det Musiske Hus (Frederikshavn), Spillestedet Thy (base i Thisted).

Første konkrete samarbejde med et af de regionale spillesteder var lørdag 1. februar 2020 i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Vi kaldte denne dag ‘fed lørdag i Frederikshavn’. Her mødtes seks bands fra hele regionen til en dag med foredrag, workshops og lydprøver, inden de er klar til at stå på scenen. På programmet var også en snak med den professionelle saner og sangskriver, Aura, som også gav koncert. Læs mere om projektdagen i Pressemeddelelsen her. Se omtale fra Kanal Frederikshavn her. Og se en kort videoreportage fra dagen her.

I 2021 ser URFUN sig igen nødsaget til at tænke i alternative baner. Derfor afholdt vi et alternativ til ‘fed lørdag’, som involverer fire bands fra forskellige kommuner i regionen. De fik mulighed for at indspille en sang i et studie (inklusiv mix) – her kan du se hvordan det så ud, da bandet TMNJRY var i studiet. Alle bands gav koncert i en turné-uge, som blev afviklet på spillesteder fire steder i regionen i november 2021. Se en video-reportage fra turnéen her.

 

PROJEKTET STØTTES AF STATENS KUNSTFOND OG KULTURAFTALE NORDJYLLAND.

Vil du høre mere, kontakt Lasse Baggenæs, Aalborg Kulturskole

Læs URFUNs folder her.

Hør et interview om URFUN med Signe Wang Carlsen her.

Udgivet i Nyheder.