Kulturskoler i Nordjylland arbejder for at styrke det rytmiske sammenspil i Nordjylland

UDSPRINGER

UDSPRINGER er navnet på Kulturskoler i Nordjyllands initiativ for at fremme fællesskaberne og skaberlysten i den rytmiske musik.

Det rytmiske sammenspilsmiljø skal styrkes

I et fælles initiativ vil de nordjyske musik- og kulturskoler (KiN) og de regionale spillesteder i regionen styrke de musikalske fællesskaber inden for rytmisk musik. Vi kan nemlig konstatere, at kun en lille del af vores soloelever også spiller i band. Det er vigtigt også at spille sammen, fordi det har stor betydning for elevernes motivation og udvikling, både socialt og musikalsk, og vi tror, det vil give dem en stærkere identitet som menneske og som musiker at spille sammen med andre.

Projektets fokus er dobbeltrettet, idet vi ud over de unge også fokuserer på vores undervisere, som gennem projektet vil få værdifuld viden og kontakter, de kan tage med tilbage på de enkelte skoler og bruge og videreformidle. På den måde vil projektet sætte spor i hele regionen.

Helt konkret har vi under KiN (Kulturskoler i Nordjylland) oprettet et samarbejds-udvalg, der repræsenterer hele regionens musik- og kulturskoler. UDSPRINGER kalder udvalget sig. Udvalget er tidligere kendt under navnet URFUN, som er en forkortelse for arbejdstitlen Udvikling af Rytmiske Fælleskaber for Unge i Nordjylland.

Samarbejde med regionale spillesteder

UDSPRINGER gennemfører projektet i tæt samarbejde med de regionale spillesteder, som vil invitere de unge musikere til at optræde på spillestederne. Via de regionale spillesteder når UDSPRINGER-projektet og dets værdier og produkter ud til en bredere målgruppe, der vil opleve koncerterne og hermed det at være skabende og kreativ som et positivt alternativ til det digitale liv. De regionale spillesteder tæller Studenterhuset (Aalborg), Det Musiske Hus (Frederikshavn), Spillestedet Thy (base i Thisted).

Underviserne er den vigtigste ressource

Underviserne er vores vigtigste forudsætning for, at vi kan lykkes i at skabe et succesfuldt vækstmiljø for den rytmiske musik. Derfor vil en del af projektets fokus være på underviserne og deres udvikling af  undervisningsformer, der inddrager og motiverer deltagerne til at spille sammen og til at være kreative og lydhøre. Det er vigtige egenskaber. Vi mener, at den bedste måde at inspirere vores unge elever på opstår, når lærerne får plads til at udvikle sig og udfordre deres hidtidige praksis som undervisere. Vi håber, det vil give plads til fremtidige eksperimenter, både med indhold og form, og skabe grobund for udviklingen af fremtidige nordjyske musikmiljøer, hvor underviserne kan virke som musiske forbilleder og trække på identiteten som musikere, fremfor ensidigt at optræde i den traditionelle rolle som undervisere.

Nogle UDSPRINGER-aktiviteter:

  • I opstartsfasen inviterede vi alle involverede lærere til en weekend-camp, sådan som det skete i november 2018 i Hirtshals. Se en video-reportage fra weekenden her.
  • Vi afholdt i 2019 BandCamp for unge rytmiske musikere i regionen. Der var fokus på sangskrivning, improvisation, fælleskab, arrangement og e-musik. Det var en meget vellykket weekend, som du kan høre mere om i TV2 Nords indslag fra weekenden.
  • I Det Musiske Hus i Frederikshavn holdt vi i 2020 det, vi kaldte ‘fed lørdag i Frederikshavn’. Her mødtes seks bands fra hele regionen til en dag med foredrag, workshops og lydprøver, inden de er klar til at stå på scenen. På programmet var også en snak med den professionelle saner og sangskriver, Aura, som også gav koncert. Læs mere om projektdagen i Pressemeddelelsen her. Se omtale fra Kanal Frederikshavn her. Og se en kort videoreportage fra dagen her.
  • Pga corona valgte UDSPRINGER at afvikle en række online workshops på hver 1 times varighed. Disse workshops omhandlede: musik og tankemønstre, sangskrivning, improvisation og musik på Ableton. Afviklingen var vellykket, og URFUN vil arbejde videre med konceptet, som har potentiale både under og efter corona. Læs mere om de fire workshops her.
  • I efteråret 2021 gennemførte UDSPRINGER en turné, hvor vi havde indbudt fire unge, upcoming bands fra regionen til at afholde en turne – 4 bands, 4 dage, 4 koncerter. Se en video-reportage fra turnéen her. Alle bands skriver deres egen musik, og op til turnén havde de mulighed for at komme i studiet for at indspille et af deres egne numre. Det kom der nogle gode optagelser ud af. Her kan du se hvordan det så ud, da bandet TMNJRY var i studiet.

 

PROJEKTET STØTTES AF STATENS KUNSTFOND OG KULTURAFTALE NORDJYLLAND.

Vil du høre mere, kontakt Lasse Baggenæs, Aalborg Kulturskole

Udgivet i Nyheder.