Kulturskoler i Nordjylland arbejder for at styrke det rytmiske sammenspil i Nordjylland

Det rytmiske sammenspilsmiljø skal styrkes

I et fælles initiativ vil de nordjyske musik- og kulturskoler (KiN) og de regionale spillesteder i regionen styrke de musikalske fællesskaber inden for rytmisk musik. Vi kan nemlig konstatere, at kun en lille del af vores soloelever også spiller i band. Det er vigtigt også at spille sammen, fordi det har stor betydning for elevernes motivation og udvikling, både socialt og musikalsk, og vi tror, det vil give dem en stærkere identitet som menneske og som musiker at spille sammen med andre.

Projektets fokus er dobbeltrettet, idet vi ud over de unge også fokuserer på vores undervisere, som gennem projektet vil få værdifuld viden og kontakter, de kan tage med tilbage på de enkelte skoler og bruge og videreformidle. På den måde vil projektet sætte spor i hele regionen.

Underviserne er den vigtigste ressource

Helt konkret har vi under KiN (Kulturskoler i Nordjylland) oprettet et samarbejds-udvalg, der repræsenterer hele regionens musik- og kulturskoler. URFUN kalder udvalget sig. Det står for udvikling af rytmiske fællesskaber for unge i Nordjylland. For at skabe og udvikle rytmiske sammenspilsmiljøer har URFUN besluttet her i det første år at have fokus på kulturskolernes undervisere. Underviserne er vores vigtigste forudsætning for, at vi kan lykkes i at skabe et succesfuldt vækstmiljø for den rytmiske musik. Underviserne arbejde med at udvikle undervisningsformer, der inddrager og motiverer deltagerne til at spille sammen og til at være kreative og lydhøre. Det er vigtige egenskaber. Vi mener, at den bedste måde at inspirere vores unge elever på opstår, når lærerne får plads til at udvikle sig og udfordre deres hidtidige praksis som undervisere. Opstartsressourcer i URFUN bliver derfor brugt på et udviklingskoncept designet af og for underviserne, med et langsigtet fokus på udviklingsmulighederne for de lokale rytmiske musikmiljøer. Ved at introducere en ny ramme for et sådant møde imellem kolleger og musikere, håber vi på, at vores undervisere på længere sigt sammen griber mulighederne for at skabe nye rum at virke i. Som undervisere såvel som musikere. Dette rum, håber vi, kan give plads til fremtidige eksperimenter, både med indhold og form, og skabe grobund for udviklingen af fremtidige nordjyske musikmiljøer, i hvilke underviserne kan virke som musiske forbilleder og trække på identiteten som musikere, fremfor ensidigt at optræde i den traditionelle rolle som undervisere.

Undervisere til weekend-camp for at udvikle ideer og materiale

Det er baggrunden for at samle alle de involverede lærere til en weekend-camp, sådan som det skete i november 2018 i Hirtshals. Her deltog underviser fra forskellige musik- og kulturskoler i region Nordjylland. Denne første camp fokuserede på dynamikken imellem musikere, og på erfaring- og videndeling og hvor deltagerne skulle både spille computermusik, improvisere, skrive sange og høre oplæg fra egne og fra indbudte oplægsholdere. Undervisere og ledere fik værdifuld inspiration, viden og kontakter, de kan tage med tilbage på de enkelte skoler. Se en video-reportage fra weekenden her.

MusikCamp Nord

I november 2019 afholdt KiN (URFUN) den første BandCamp for unge rytmiske musikere i regionen. Der var fokus på snagskrivning, improvisation, fælleskab, arrangement og e-musik. Det var en meget vellykket weekend, som du kan høre mere om i TV2 Nords indslag fra weekenden.

Samarbejde med regionale spillesteder

URFUN gennemfører projektet i tæt samarbejde med de regionale spillesteder, som vil invitere de unge musikere til at optræde på spillestederne. Det sker første gang på en projektdag på Det Musiske Hus i Frederikshavn lørdag 1. februar 2020, som vi kaldte ‘fed lørdag i Frederikshavn’. Her mødtes sels bands fra hele regionen til en dag med foredrag, workshops og lydprøver, inden de er klar til at stå på scenen. På programmet var også en snak med den professionelle saner og sangskriver, Aura, som også gav kocert. Dione. Læs mere om projektdagen i Pressemeddelelsen her. Se omtale fra Kanal Frederikshavn her. Og se en kort videoreportage fra dagen her.

Via de regionale spillesteder når projektet og dets værdier og produkter ud til en bredere målgruppe, der vil opleve koncerterne og hermed det at være skabende og kreativ som et positivt alternativ til det digitale liv. De regionale spillesteder tæller Studenterhuset (Aalborg), Det Musiske Hus (Frederikshavn), Spillestedet Thy (base i Thisted)

PROJEKTET STØTTES AF STATENS KUNSTFOND OG KULTURAFTALE NORDJYLLAND.

Vil du høre mere, kontakt Lasse Baggenæs, Aalborg Kulturskole

Læs Urfuns folder her.

Hør et interview om URFUN med Signe Wang Carlsen her.

Udgivet i Nyheder.