KiNs Kompetecedage 2019

 

 

Forældresamarbejde

Værtsskole Musikskolen i Thy
Tovholder Karen Hedegaard

 

målgruppe Alle med interesse i et styrket samarbejde med forældrene. Oplægget henvender sig fortrinsvist til lærere med meget soloundervisning for børn indtil ca. 12 års-alderen.

 

indhold Dagen starter med et oplæg om konkrete erfaringer med at samarbejde med forældrene i musikskolen, og om hvordan man kan involvere dem i deres barns musikalske udvikling. Derefter fælles erfaringsudveksling og inspiration til brug i det kommende skoleår

 

lokalitet Musikskolen i Thy (Thisted afd., Tingstrupvej 17, 7700), lokale 7+8
Tid Mandag den 12. august fra kl. 10-13 inkl. frokost.

 

 

URFUN – Udvalg for Rytmiske Fællesskaber for Unge i Nordjylland

Værtsskole Aalborg Kulturskole, Nordkraft
Tovholder Palle Vang
målgruppe Lærere og ledere på de nordjyske musik-/kulturskoler med interesse for udvikling af rytmiske musikmiljøer.

Vi vil gerne have ca. 2 lærere med fra hver kulturskole.

indhold URFUN inviterer til netværks- og planlægningsmøde om, hvordan vi styrker arbejdet med de rytmiske musikmiljøer – i og uden for kulturskolerne.

URFUN arbejder i 2 spor: lærerne: Vi udvikler og udfordrer vores praksis og musikerskab sammen og vil skabe et autentisk musikmiljø, hvor eleverne oplever, at lærerne er forbilleder og sætter sig selv og deres eget musikerskab i spil.

Værdierne for projektet er Udvikling, Åbenhed, Forandring og Musikerskab.

lokalitet Aalborg Kulturskole, Nordkraft, niveau 7
tid Mandag d. 12. august, kl. 9-13 inkl. frokost

 

 

Workshop: Andre veje i skolernes kommunikation?

Værtsskole Hjørring Musiske Skole
Tovholder Gitte Bjerre
målgruppe Medarbejdere, der arbejder med kommunikation på skolerne, men også meget gerne undervisere, som har interesse i, hvordan skolerne markedsfører sig og rekrutterer nye elever.
indhold Workshoppen har to spor: det ene spor handler om, at mange elever på musik- og kulturskolerne er ”the usual suspects” forstået på den måde, at det er elever, som i forvejen har en relation til skolen/musikundervisning gennem deres forældre, søskende mv. Men hvordan får vi fat i børn og unge, som ikke kender skolerne?

Det andet spor handler om musik- og kulturskolernes synlighed. Vi laver alle gode og spændende projekter, som involverer mange børn og unge, men er vi gode nok til at formidle vores indsats? Og hvor gør vi det bedst?

Workshoppen indbyder til input, ideer, åben snak omkring problemstillinger­ne og erfaringsudveksling.

lokalitet Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, 9800 Hjørring, lokale 12
Tid Mandag 12. august, Kl 13- ca 15 (frokost fra kl 12)

 

 

Netværk for dramalærere

Værtsskole Hjørring Musiske Skole
Tovholder Lina Franke Hedegaard
målgruppe Alle dramalærere
indhold Networking, åben snak om løst og fast:

Hvad prioriterer vi i dramaundervisningen, udfordringer og succeser.

Dialog om hvad vi eventuelt kunne samarbejde om i fremtiden f.eks. få oprettet en materialebank med masker, særlige kostumer og rekvisitter, invitere til workshop på tværs med gæstelærer eller andet????

lokalitet Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, Hjørring (billedkunstlokalet)
tid Mandag 12. august, Kl 12-ca 16 (inkl. frokost)

 

Kommunikation og relationer til elever

Værtsskole Hjørring Musiske Skole
Tovholder Henrik Boll

 

målgruppe Undervisere og ledere
indhold Vi ved nok alle, at den mundtlige kommunikation i undervisningen er meget mere end ordene i det talte sprog. Gennem spørgsmålene, man fra tid til anden stiller eleverne, kan man uforvarende gøre læringsprocessen vanskelig for eleverne, skønt ens hensigt er at gøre det lettere.

Med baggrund i de seneste års forskningsresultater vil vi gennemgå relationernes betydning i undervisningssituationer, hjernens opbygning og signalstoffer, elevcoaching, indre motivation eller ydre krav.

lokalitet lærerværelset, Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, 9800 Hjørring, 
Tid Mandag 12. august, Kl 10-12 (herefter frokost)

 

 

Blæsermiljøer

Værtsskole Hjørring Musiske Skole
Tovholder Mads Slej
målgruppe Alle blæserlærere
indhold Networking: Åben snak om løst og fast siden sidst ?

Rekruttering, fastholdelse, orkester, blæsermiljøer….

lokalitet Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, Hjørring (lokale 28)
tid Tirsdag 13. august, Kl 9-12 og herefter frokost

 

E-musik

Værtsskole Musikskolen i Frederikshavn
Tovholder Lasse Baggenæs
målgruppe Henvender sig til alle som enten er i gang, påtænker at komme i gang eller blot er nysgerrige på den elektroniske musikverden.
indhold  

Flere og flere musik- og kulturskoler i regionen har undervisning eller arbejder på at få undervisning i E-musik.

Dagen skal bruges på at videns- og erfaringsudveksling.

Relevante spørgsmål kan være :

·       Hvordan kommer man i gang med at undervise i E-musik?

·       Hvordan med grej, hvad er nødvendigt på kort og på lang sigt?

·       Hvordan får man elever til at melde sig? Også dem som ikke i forvejen er elever på vores skoler.

Hvordan kan man tilrettelægge et undervisningsforløb for elever på sikkert meget forskellige niveauer?

lokalitet Lille sal, Musikskolen i Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 98, Frederikshavn
tid Tirsdag 13. august, kl. 10- ca 14 (inkl. frokost)

 

Forskolen 0-5 år – materiale- og idéudveksling
(0-1 år, 1-3 år, 3-5 år)

Værtsskole Jammerbugt Kulturskole
Tovholder Helle Pedersen
målgruppe undervisere af førskolebørn
indhold  

Vi medbringer hver især ca. 2-3 af vores “greatest hits” inden for hver aldersgruppe, som vi præsenterer for hinanden og på den måde hjælper hinanden med at udvide og forny vores repertoire til undervisningen i babyrytmik, musikalsk legestue, dagpleje, børnehaver mm

 

lokalitet mødelokale 1, Søparken 2, 9440 Aabybro
Tid Tirsdag 13. august, kl 10-14 (inkl. frokost)

 

 

Klassisk slagtøj

Værtsskole Hjørring Musiske Skole
Tovholder Kristina Hansson
målgruppe Klassiske slagtøjslærere eller andre slagtøjslærere med interesse for klassisk musik og klassiske slagtøjsinstrumenter
indhold Networking: Åben snak om løst og fast siden sidst ?
lokalitet Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, 9800 Hjørring (lokale 14)
tid Tirsdag 13. august, kl 13-16 (frokost fra kl 12)

 

Udgivet i Skjult.