Førstehjælpskursus

Vi udbyder to førstehjælpskurser:

  • Et basiskursus på 4 timer (vær opærksom på, at kurset ligger kl 13-17)
  • Et brush-up kursus med samme indhold på 3 timer (kræver at man har været på førstehjælpskursus inden for de seneste år).

Kurset indeholder blandt andet: ABC-metoden, fremmedlegemer i halsen, stabilt sideleje, oerlevelseskæden, basal genoplivning, brug af hjertestarter (AED)

Efter endt kursus kan deltageren håndtere en bevidstløs person med eller uden vejrtrækning. Deltageren vil bla. være i stand til at udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt samt benytte en hjertestarter i de første vigtige minutter inden ambulancen ankommer. Kursisten vil ligeledes kunne håndtere fremmedlegemer i luftvejene og hermed sikre de vigtige luftveje.

Læs mere på https://foerstehjaelp.com/

 

Udgivet i Skjult.