Nodeblindhed

Kurset afholdes i lokale 4 på niveau 7 kl 13-16. Der er frokost til alle tilmeldte fra kl 12 på niveau 6.

I dag ved vi at man kan være ordblind og talblind, men kan man også være nodeblind? Er det ikke bare musikere, som har været dovne med nodelæsningen? Mange musikskolelærere har oplevet at undervise elever, som bare ikke ”forstår” det der med noder. Det er en frustrerende proces både for læreren og eleven.

Maya Oline Østergaard Nielsen fortæller om nodeblindhed og dysleksi (ordblindhed), og hvordan det kommer til udtryk i en hverdag med musik. Hvad er det for nogle vanskeligheder de nodeblinde oplever, og hvordan overkommer de dem så de alligevel kan spille? Kan man mon hjælpe de nodeblinde?

Foredraget vil omhandle mange af de spørgsmål som umiddelbart dukker op når man snakker om nodeblindhed og fænomenet vil desuden sættes ind i en historisk og forskningsmæssig kontekst.

Maya Oline Østergaard Nielsen skriver om sig selv: “Musik har altid fyldt en stor del af mit liv. Fra jeg var barn har jeg spillet klaver og sunget. Jeg er Cand.mag. i Musikvidenskab og Historie med speciale i nodeblindhed. Som musikskolelærer underviser jeg i sang og klaver samt er musikpædagog på forskellige børnehold og i daginstitutioner.”

 

 

Udgivet i Skjult.