Kursusuge 2022: Professionelle læringssamtaler (mandag)

Gode og refleksive dialoger opstår ikke af sig selv. På denne dag er der fokus på hvordan du kan lede en samtale, så den skaber læring og udvikling hos både dig selv og andre. Vi arbejder med afsæt i en specifik samtalemodel, der inviterer til samtaler om det, der er problematisk og inviterer til forskellige synspunkter frem for at lukke dem. Dermed får du et nyt udgangspunkt for dine kommende samtaler med kollegaer og samarbejdspartnere.

Tid: mandag 3. januar kl 9-15 ONLINE (se mail)

Underviser: Helle Kiær er Ledelses- og organisationskonsulent på UCN og er uddannet Cand. Scient. Soc., Executive MBA og Certificeret coach

 

Udgivet i Skjult.