kursusuge 2022: børnemusik – kursus og erfaringsudveksling (mandag-tirsdag)

Dette er et 2-dages kursus, og man melder sig til begge dage. Mandag kommer Rytmikbanditterne ,og tirsdag er der faglig sparring. Kurset er arrangeret i samarbejde med konservatoriet, som også lægger lokaler til. Der vil deltage studerende fra konservatoriet sammen med underviserne fra de nordjyske musik- og kulturskoler.

DAG 1: Rytmikbanditterne

Rytmikbanditterne laver rytmik, der bygger på Gøsselmetodens helhedssyn på børns udvikling – her iblandt sprog, følelser, samarbejde, rytme og motorik. På kurset arbejder vi med, hvordan vi musikalsk understøtter børns selvskabende musiske virksomhed, og hvordan vi som voksne bruger musik til at understøtte børns musiske og bevægelsesmæssige udvikling.

Vi kommer med en masse konkrete lege og sange som er lige til at bruge i undervisning med børn mellem 3-7 år.

Tid: mandag 3. januar kl 9-15

Sted: Musikkonservatoriet, Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, Aalborg

Undervisere:

Alle rytmikbanditterne er uddannede Gøssel Rytmikpædagoger og dermed ambassadører for den gode musikalske leg og garanter for, at rytmikkulturen som en særlig pædagogisk metode i Danmark bibeholdes. Læs mere her.

 

DAG 2: Workshop – Sang, musik, leg og bevægelse

Workshoppen tager udgangspunkt i det skabende element, og hvordan vi kan arbejde med det inden for forskellige rammer i børnemusikkens verden (3-7 år). Derudover vil vi arbejde med noget af alt det, man kan med børnestemmer og hvordan det kan bruges i lege, øvelser og sange når vi kobler det sammen med bl.a. bevægelse.

Vi vil sammen reflektere over første dags workshop med Rytmikbanditterne. Vi vil tage udgangspunkt i nogle af aktiviteterne derfra og snakke differentiering og videreudvikling af dem, i forhold til forskellige aldersgrupper, forskellige holdtyper ude på kulturskolerne etc.

Dagens slutter med vidensdeling og materialeudveksling. Vi vil dele alle vores ”greatest hits” – alle medbringer minimum en sang/aktivitet/metode som de vil dele med resten af gruppen, man må selvfølgelig gerne medbringe flere. Nogle af dem vil vi lave sammen på dagen, resten deler vi i en fælles digital gruppe. Vi vil samtidig oprette en fælles digital gruppe for alle børnemusikere i hele Nordjylland, hvor vidensdeling og materialeudvekslingen kan foregå fremadrettet.

Tid: tirsdag 4. januar kl 9-15

Sted: Musikkonservatoriet, Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, Aalborg

Tovholder:

Signe Højmark Thaarup, Sanger, Sangpædagog & Børnemusiker. Underviser hos Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg , Sangkonsulent hos Sangens Hus, Den Jyske Sangskole . Se mere: www.musiksigne.dk / Facebook: Musiksigne
www.willplayforfood.dk

Udgivet i Skjult.