Kompetencedage august 2021

Kære alle ansatte i de nordjyske musik- og kulturskoler,

Vi har i KiN fået stablet årets kompetencedage på benene. De ligger i år torsdag og fredag 12-13 august med et par afstikkere onsdag 11. august. Læs mere og tilmeld dig nedenfor. Modsat kursusugen i januar, er kompetencedagene udelukkende baseret på interne kræfter. For der er så mange af jer derude, der kan så meget allerede. Tak til alle tovholderne :-)!

OBS – tilmeldingen er lukket. Alle tilmeldte har mandag 9/8 fået en mail med oversigt over de tilmeldte til hvert arrangement. Har du ikke fået mailen, selvom du er tilmeldt, så tjek spam-bakken eller det nyhedsbrev, der blev sendt til alle ansatte tirsdag 10/8 eller kontakt din leder.

 

Titel Inspirationsdag for dramalærere: Shakespeare i ord og krop
Værtsskole Aalborg Kulturskole
Tovholder Anne Sofie Thomsen
Målgruppe Alle er velkomne
Indhold Vi vil dykke ned i Shakespeares dramaer og undersøge forskellige tilgange til at arbejde med Shakespeares tekster. Fokus på krop, stemme og vejrtrækning.
Adresse Turbinesalen, Nordkraft, Aalborg
Tid Onsdag 11. august kl 10-15:30 med en sandwich undervejs

 

Titel Workshop/dialogmøde for regionens talentklassekoordinatorer
Værtsskole Aalborg Kulturskole
Tovholder Jan Jakobsen
Målgruppe KUN for talentklassekoordinatorer på de nordjyske musik- og kulturskoler.

Er du talentklassekoordinator på din skole, så tilmelder du dig her.

Indhold På mødet skal vi i gang med planlægningen af den regionale talentklasseweekend i januar/februar 2022.
Adresse Nordkraft, Aalborg
Tid Onsdag 11. august kl 9-13, herunder sandwich

 

Titel Få gang i (mere) E-musikundervisning til din egen skoles elever
Værtsskole Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Tovholder Lasse Bomann Henriksen
Målgruppe Musik- og kulturskolelærere med interesse for de kreative muligheder i de digitale instrumenter og værktøjer
Indhold Introduktion til de E-Musik/mobil-studier, URFUN (KiNs rytmiske udvalg) har indkøbt til udlån til KiNs medlemsskoler. Kurset er for alle interesserede og kræver ingen baggrundskunnen. Sammen leger vi med forskellige indspilnings- og udtryksmuligheder med udstyret, og vi udveksler ideer for muligheder til brug i dagligdagen på Musik- og Kulturskolerne i Nordjylland.
Adresse Det Musiske Hus, Rådhus Allé 99, 9900 Frederikshavn
Tid Vi holder samme kursus to gange, både formiddag og eftermiddag, begge kurser med frokost kl 11:30-12:30:
–         Torsdag den 12/8-2021 kl. 9-12 inklusiv frokost
–         Torsdag den 12/8-2021 kl. 12-15 inklusiv frokost

 

Titel Vi stiller skarpt på vores praksis med nysgerrige briller
Værtsskole Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Tovholder Thomas Albæk Jakobsen
Målgruppe De musik- og kulturskoleansatte som er med i udvalget
Indhold KUN for de musik- og kulturskoleansatte, der er med i projektet

IFVIK starter et nyt projekt, der stiller skarpt på praksis på fem af KiN-kredsens skoler. Fem arbejdsgrupper  vil gennem en nysgerrig tilgang undersøge egen praksis. Emnerne spænder vidt lige fra udviklingen af kompetencer til holdundervisning på forskoleområdet, en undersøgelse af undervisningspraksis i instrumentalundervisningen, hvordan man arbejder med en ny politisk bestemt indsats på kulturområdet til hvordan vi kan skabe læring for eleverne, når de ikke befinder sig på musik- eller kulturskolen. Arbejdsformen i projektet er demokratisk, involverende og bygger på de tre vigtige elementer: handling, refleksion og dialog. Ud over målet med egen læring er intentionen, at projektet også bidrager til elevernes læring samt at viden og erfaringer deles med de øvrige kulturskoler.

Er du med i projektet, tilmelder du dig dagen her.

Adresse Det Musiske Hus, Rådhus Allé 99, 9900 Frederikshavn
Tid Torsdag 12. august – mere info om klokkeslæt og lokale når vi nærmer os.

 

Titel Markedsføring på sociale medier – idé- og erfaringsudveksling
Værtsskole Mariagerfjord Kulturskole
Tovholder Joan Otte og Kathrine S. Pedersen
Målgruppe Kommunikationsmedarbejdere og undervisere der laver opslag på sociale medier
Indhold Et forum hvor vi alle kan udveksle idéer med konkrete opslag på Instagram og Facebook, samt vejlede hinanden til f.eks. kampagneopsætning, annoncering, planlægning mm.
Adresse Christiansgade 1, 9500 Hobro
Tid Torsdag 12. august kl. 9-12 og herefter frokost

 

Titel Sammenspil for indskolingen 0.-2.kl. – materiale og idéudveksling med temaet ”Højtider”.
Værtsskole Jammerbugt
Tovholder Helle Pedersen
Målgruppe undervisere af hold med indskolingsbørn.
Indhold Medbring et par sange, som du har succes med at bruge ifb sammenspil på rytmisk / akustisk instrumentarium. Gerne indenfor tilbagevendende temaer som jul, fastelavn osv. Vi vil præsentere vores materiale for hinanden, prøve det af i praksis og hjælpe hinanden med at udvide og forny vores repertoire til undervisningen.
Adresse Søparken 2, 9440 Aabybro
Tid Torsdag 12. august kl. 10-14

 

Titel Sang og Tankemønstre II – (fortsættelse af sidste års kursus, men nye deltagere kan sagtens hoppe på)
Værtsskole  Vesthimmerland Kulturskole
Tovholder  Line Mortensen
Målgruppe  Sanglærere
Indhold Nogle sangere oplever at være oppe og slås med deres eget hoved, når de står på scenen, er til undervisning, eller når de øver sig. Negative tanker som: ”Jeg må ikke spille fejl”, ”Det går galt”, ”Jeg lærer det aldrig”. På workshoppen ser vi på, hvordan tanker kan påvirke sangen og spænde ben for adgangen til vores evner. I år vil vi gå dybere ind i redskabet The Work, som er en metode til at identificere og undersøge de negative tankemønstre. Ved at undersøge tankemønstrene oplever mange, at de ikke længere behøver at aflede sig selv for at slippe for tankerne – tankerne slipper af sig selv.
Adresse  Musikhuset Alfa, Jyllandsgade 54, 9600 Års
Tid  Torsdag 12. august kl 9-12:30 inkl. frokost

 

Titel Kom i gang med improvisation – ud med kedelig skala-øvning og ind med sjov skala-øvning via improvisation
Værtsskole Musiskolen på Mors
Tovholder Bent Hjort
målgruppe Instrumentallærere som på en sjov og inddragende måde vil implementere improvisation som en del af instrumentalundervisningen
indhold Det er vigtigt at have et godt afsæt til improvisation. Kurset har fokus på redskaber som gør at nærmest alle elever fra begynder til MGK-niveau kan komme i gang og føle sig trygge omkring improvisation. Vi kommer omkring valg af skalaer, ”avoid”-notes og demonterer frygten omkring de svære og fremmede skalaer. Det gælder ”næsten” alle kirketonart-skalaer, pentatone skalaer, samt bebop-skalaer.

Kurset tager afsæt i en kort teoretisk gennemgang, samt en del musikalsk spil hvor vi spiller sammen. Alle medbringer eget instrument. Det er ikke spor farligt – heller ikke for musiklærere 😉

lokalitet Musikskolen på Mors, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing
tid Fredag 13. august kl. 10-13, herefter sandwich

 

Titel Legekunstgødning
Værtsskole Hjørring Musiske Skole
Tovholder Henrik Hammer
Målgruppe KUN for de lærere er skal deltage i projekt Legekunstgødning. Snak med din leder hvis du er interesseret.
Indhold Introduktion til legekunstgødning.
Adresse Nordbovej 5, Hjørring
Tid Fredag 13. august kl 10-14

 

Titel URFUN – planlægning af aktiviteterne i 2021/2022-sæsonen
Værtsskole Aalborg Kulturskole
Tovholder Palle Vang
Målgruppe KUN for de musik- og kulturskolelærere, som de enkelte medlemsskoler har valgt at involvere i URFUN-aktiviteter i 2021/2022. Er du interesseret i at deltage i URFUNs arbejde, så kontakt din leder.

Er du medlem af URFUN, tilmelder du dig dagen her.

Indhold Planlægning af URFUN-aktiviteter hen over skoleåret 2021/2022
Adresse Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 7, 9000 Aalborg
Tid Fredag den 13. august kl. 9-15

 

Titel Syn for Sagn – Ser og beskriver vi musikken på en fyldestgørende måde?
Værtsskole  Vesthimmerland Kulturskole
Tovholder Karl Alfred Petersen
Målgruppe Klaverlærere, udøvere af klaverspil og andre interesserede. Der tages udgangspunkt i klaverspil.
Indhold Vi dykker ned i tre forskellige måder at beskrive musikken på – nodeskriften, bevægelserne og helheden brudt op i dele – og undersøger, hvilke begrænsninger der knytter sig til hver af disse måder at beskrive musikken på. Kurset skulle gerne anskueliggøre nogle vanskeligheder, enhver lærer i eller udøver af klaverspil har, når det kommer til at beskrive musikken på en fyldestgørende måde og kommer med bud på, hvordan man kan overvinde nogle af dem.
Adresse  Musikhuset Alfa, Jyllandsgade 54, 9600 Års
Tid  Fredag 13. august kl 12:30-15 inkl. frokost

 

Titel Klassisk slagtøj
Værtsskole Rebild Kulturskole
Tovholder Morten Fabricius
målgruppe Alle med en interesse i de klassiske slagtøjsinstrumenter og deres/vores vilkår (ikke mindst med henblik på elever i forskellige slags orkestre)
indhold Vi mødes og bytter erfaringer, snakker om muligheder og udfordringer både mht nutiden og fremtiden.
lokalitet Rebild kulturskole, ”Højskolen” Hobrovej 108, 9530 Støvring
tid Fredag 13, august kl. 9-12, herefter sandwich

 

Ups! We kunne ikke finde din formular.

Udgivet i Nyheder.