KiN kompetencedage 2022

Et af formålene med vores samarbejde i Kulturskoler i Nordjylland er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, netværk og kurser. Derfor afholder vi hvert år både kursusdage (januar) og kompetencedage (august). I år blev kompetencedagene afholdt i uge 32. Kompetencedagene adskiller sig fra kursusdagene ved at være lokalt udbudt, uden undervisere udefra.

Du kan se en video fra kompetencedagene 2022 her.

Du kan se årets tilbud her. TILMELDINGEN ER LUKKET.

 

Titel KIP-DAG (Kultur i Praksis)
Værtsskole Musikskolen i Thy
Tovholder Martin Bruun-Jensen: mbj@thisted.dk
Målgruppe Deltagere i KIP-projektet
Indhold Temaet for KIP-dagen er læring i praksis set med aktionsforskningsbriller. Dagen vil omhandler også æstetiske læreprocesser, der kan anvendes til at udvikle den pædagogiske praksis.
Adresse OBS – NY ADRESSE. VI MØDES I REBILD!
Tid Tirsdag 9. august kl 9-15

 

Titel  UDSPRINGER-projektet (URFUN)
Værtsskole  Aalborg Kulturskole
Tovholder  Palle Vang: pvc-skole@aalborg.dk
Målgruppe Alle de lærere, der har fået tildelt tid fra egen skole til det fælles rytmiske samarbejdsprojekt. (Tidl. URFUN, nu UDSPRINGER).
Indhold Brush-up på de fælles værdier vi arbejder for og konkret planlægning af 2022/2023-sæsonens aktiviteter.
Adresse  Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 7
Tid  Onsdag den 10. august kl. 9-13 (inkl. frokost)

 

Titel E-MUSIK / SPRINGBRÆTTET
Værtsskole Aalborg Kulturskole
Tovholder Lasse Bomann: LSHE@frederikshavn.dk
Målgruppe For lærere der allerede er engageret i UDSPRINGER (URFUN) samt for undervisere, der gerne vil sætte gang i fagområdet på egen skole
Indhold Omdrejningspunktet er den konkrete afvikling af fire workshops. Hvad er vores vision med at tilbyde forløb/kurser i DJ/E-Musik – lokalt og regionalt?
Adresse Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 7
Tid Onsdag den 10. august kl. 12-16 (inkl. frokost fra kl 12)

 

Titel Børnekor – AFLYST!
Værtsskole Rebild Kulturskole
Tovholder Amalie Melgård Dall, iamda@rebild.dk
Målgruppe OS der arbejder med børnekor
Indhold Kursusdagen kommer til at bestå af fælles sparring og vidensdeling og vi håber meget, at alle vil dele ud af materiale, erfaringer, tanker og ideer.
Punkter på dagsordenen indtil videre:
– Opstart af børnekor (erfaringer og ideer)
– PR (hvordan skaber man interesse?)
– Materialedeling
Adresse Kulturstationen i Skørping
Tid Onsdag 10. august kl 10.00-14.o0 (inkl. frokost)

 

Titel Udfordringer med grundskolebørn 0.-3. klasse
Værtsskole Den Musiske Skole i Hjørring
Tovholder Kristina Hansson kristina.hansson@hjoerring.dk
Målgruppe Undervisere i grundskolen, personer med erfaring med børn i den aldersgruppe
Indhold Vi deler erfaringer i forbindelse med udfordrende børn. Hvordan får vi dem med i gruppen? Hvad gør vi med de børn som ikke ”af sig selv” kan deltage som forventet i undervisningen? Har du nogle gode redskaber til at nå dem? Vi deler også ”årets bedste aktivitet/sang/nummer”
Adresse Nordbovej 5, 9800 Hjørring
Tid Onsdag 10. august kl 10.00-14.30 (inkl. frokost)

 

Titel Talentklasse-netværk
Værtsskole Aalborg Kulturskole
Tovholder Ole Bech obe-skole@aalborg.dk
Målgruppe For alle regionens talentklassekoordinatorer
Indhold Evaluering af sidste talentdag, sparring samt planlægning af kommende aktiviteter
Adresse Nordkraft, Aalborg
Tid Fredag 12. August kl. 9-13 (inkl. frokost)

OBS: Desuden afholdes der fredag 12. august “KunsterLaboratorium” for alle dem, som er en del af LegeKusnt-projektet. Her er særskilt tilmelding.

Udgivet i Nyheder.