kursus23 – Grobund-metoden og ungeinvolvering

Tid: Tirsdag 3. januar kl. 9-16

Sted: Lokale 9 og 10 (niveau 7). Vi starter i lokale 9

 

Kursusbeskrivelse:

Grobund-metoden og ungeinvolvering

Workshop i Grobund-Metoden, skabende fællesskaber og elevinddragelse i musikundervisning.

Workshoppen inderholder både “hands-on” i øvelokalet, en forklaring af organisationen og foreningen Grobund, en tur igennem vores teoretiske grundlag for skabende sammenspils-undervisning, samt et kig bag kulissen i arbejdet med vores nystartede og medlemsstyrede organ “STYRBUND”.

Hvilke potentialer og udfordringer ligger der i at inddrage de unge mere aktivt og selv give slip på kontrollen med undervisning, koncerter og arrangementer mv.
Workshopppen tager udgangspunkt i de erfaringer, som vi har gjort os i Grobund gennem 13 år, og som vi har dokumenteret, bla. i bogen Banddoktor.

  • 9-9.30: Velkomst og introduktion
  • 9.30-11.30: Praktisk demonstration til Grobund-metoden (vi går i sammenspilslokalerne og skriver et nummer sammen ud fra Grobund-metodens principper)
  • 11.30-12: Pædagogisk opsamling og refleksion
  • —frokost—
  • 13-14: Teori bag Grobund-metoden
  • 14-16: Organisation, talentmiljøer og forpligtende fællesskaber (veksel mellem oplæg og mindre gruppearbejde)

Dette med forbehold for mindre ændringer.

 

Udgivet i Skjult.