NUS på toppen 2019

Stævnet afholdes fra fredag den 2. august til og med onsdag den 7. august i Vittrup ved Børglum lige Nord for Løkken. På stævnet i år vil du, ud over at spille i orkester på dit instrument, have mulighed for at få undervisning i musikteori, direktion og/eller komposition. Der vil selvfølgelig også blive afholdt det […]

KiNs Kompetecedage 2019

    Forældresamarbejde Værtsskole Musikskolen i Thy Tovholder Karen Hedegaard   målgruppe Alle med interesse i et styrket samarbejde med forældrene. Oplægget henvender sig fortrinsvist til lærere med meget soloundervisning for børn indtil ca. 12 års-alderen.   indhold Dagen starter med et oplæg om konkrete erfaringer med at samarbejde med forældrene i musikskolen, og om […]

Praktiksamarbejde med konservatoriet er skudt i gang

I april (2019) mødtes en række undervisere fra de nordjyske musik- og kulturskoler med en gruppe studerende fra Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM) afdeling i Aalborg. Det var startskuddet på et samarbejde mellem Kulturskoler i Nordjylland (KiN) og DJM. Via samarbejdet får de studerende mulighed for at komme i praktik hos en underviser fra en af […]

KiNs Kompetencedage 2019

Igen i år står KiN for kompetencedage i august ved skoleårets opstart. I år er det mandag og tirsdag 12.-13. august. Her byder de enkelte lærere/skoler ind med tilbud, som nu udbydes til hele KiNs lærerkreds efter interesse. I kursusugen i januar hyrer vi undervisere udefra og koordinerer de forskellige tilbud centralt i kursusudvalget, hvorimod […]