Kreativitet i undervisningen

Et kombineret oplæg/workshop som giver en bedre forståelse af, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med henblik på at gøre eleverne mere kreative. Det handler først og fremmest om helt konkret at kunne skabe et rum, hvor det er let at være fokuseret og åben overfor det, man deltager i. Som kursist vil du møde den undervisningsform […]

Nodeblindhed

I dag ved vi at man kan være ordblind og talblind, men kan man også være nodeblind? Er det ikke bare musikere, som har været dovne med nodelæsningen? Mange musikskolelærere har oplevet at undervise elever, som bare ikke ”forstår” det der med noder. Det er en frustrerende proces både for læreren og eleven. Maya Oline […]

Indføring i bronzens verden

Bronzestøber Stine Ring Hansen vil på dette oplæg fortælle om bonzestøbning. Stine Ring Hansen holder til på ”Den Gl. Knivfabrik” i det naturskønne Raavad nord for København. Her på Bronzeværkstedet bliver både små og store skulpturer til fra model til færdig bronze. Hun siger selv om arbejdet: “Bronzen er mit materiale, bronzens lød, mener jeg, […]

Kursusuge 2020

Kære undervisere i de nordjyske musik- og kulturskoler, Så slår vi endelig dørene op for kursusprogram og tilmelding til kursusugen 2020. Kursusugen 2020 er i realiteten kun en dag (torsdag) ud over fællesdagen (fredag). For at udnytte den sparsomme tid optimalt, har flere af kurserne en bred målgruppe, så mange kan få glæde at de […]

NUS på toppen 2019

Årets NUS på Toppen blev afholdt fra fredag den 2. august til og med onsdag den 7. august i Vittrup ved Børglum lige Nord for Løkken. I år skete der noget særligt på stævnet, idet de unge musikere havde mulighed for at lære om musikteori og komposition. Flere af deltagerne forsøgte sig selv med arrangementer […]

KiNs Kompetecedage 2019

    Forældresamarbejde Værtsskole Musikskolen i Thy Tovholder Karen Hedegaard   målgruppe Alle med interesse i et styrket samarbejde med forældrene. Oplægget henvender sig fortrinsvist til lærere med meget soloundervisning for børn indtil ca. 12 års-alderen.   indhold Dagen starter med et oplæg om konkrete erfaringer med at samarbejde med forældrene i musikskolen, og om […]

Praktiksamarbejde med konservatoriet er skudt i gang

I oktober (2019) var en lille flok undervisere fra de nordjyske musik- og kulturskoler på vejlederkursus for at blive rustet til at vejlede de praktikanter fra konservatoriet, som kommer i praktik i november og frem. Du kan høre en af initiativtagerne, Malene Wennerlin, udtale sig om projektet i denne lille video. Samarbejdet blev skudt i […]

KiNs Kompetencedage 2019

Igen i år står KiN for kompetencedage i august ved skoleårets opstart. I år er det mandag og tirsdag 12.-13. august. Her byder de enkelte lærere/skoler ind med tilbud, som nu udbydes til hele KiNs lærerkreds efter interesse. I kursusugen i januar hyrer vi undervisere udefra og koordinerer de forskellige tilbud centralt i kursusudvalget, hvorimod […]