Kursus23 – Kammermusik

Tid: tirsdag kl 13-16 (med frokost fra kl 12) Kursusbeskrivelse: Elever er ikke tomme kar, der skal fyldes men en ild der skal tændes. Men hvordan gør man det? Det er der nok lige så mange måder, som der er elever. Men en ting er stensikkert: Sammenspil og samværet omkring et fælles musikalsk mål kan […]

kursus23 – Grobund-metoden og ungeinvolvering

Tid: Tirsdag 3. januar kl. 9-16   Kursusbeskrivelse: Grobund-metoden og ungeinvolvering Workshop i Grobund-Metoden, skabende fællesskaber og elevinddragelse i musikundervisning. Workshoppen inderholder både “hands-on” i øvelokalet, en forklaring af organisationen og foreningen Grobund, en tur igennem vores teoretiske grundlag for skabende sammenspils-undervisning, samt et kig bag kulissen i arbejdet med vores nystartede og medlemsstyrede organ “STYRBUND”. […]

kursus23 – Dramakursus

Kursusbeskrivelse: Der vil på kurset blive arbejdet med tekster og karakterudvikling (elever fra 6. klasse og op). Kan man lave kunst med børn og unge? Kan børn og unge skabe troværdige roller? Er det muligt for ikke-professionelle at få en tekst til at lyde nogenlunde troværdigt? Det vil vi undersøge i dette kursus. Vi kommer […]

kursus23 – Guitarkursus

Tid: Mandag 2. januar kl 9-15 Kursusbeskrivelse: Mange musikundervisere er dels undervisere, og dels udøvende musikere. Denne dobbelthed kan være en stor fordel i forhold til reflektion over egen praksis. Rasmus Birk giver gennem workshoppen inspiration til hvordan man etablerer et trygt undervisningsrum, samt materiale til udvikling af egne håndværksmæssige og kunstneriske færdigheder, med afsæt i […]

Kursus23 – Syng og dans for indskolingen

Tid: tirsdag 3. januar formiddag eller eftermiddag (9-12 / 13-16)   Kursusbeksrivelse: Målgruppe: primært indskolingen På dette kursus skal du lære nye og gamle fællesdans, sanglege og dansesange. Vi skal arbejde med små hurtige danse til at starte eller afslutte en musiktime med, og vi skal arbejde med lidt længere danse, der kan bruges som […]

Kursus23 – Den gode musikalske formidling

Tid: Mandag 2. januar kl 13-16 med frokost fra kl 12   Kursusbeskrivelse: Den gode musikalske formidling – Hvordan vi indtager scenen som musikformidlere? Mennesker er visuelle væsner, vi absorberer og oplever musikformidling med øjnene, intellektet, og kroppen i mindst lige så høj grad som med ørerne. Der ligger et hav af potentiale og muligheder […]

Kursus23 – grafik

Tid: Onsdag 4. januar kl 9-16   Kursusbeskrivelse På dagen vil Anne Marie Ploug indføre deltagerne i sit værk og præsentere os for forskellige øvelser, der tager udgangspunkt i hendes billedarbejde. Vores ønske er at styrke vores fælles faglighed omkring grafik og pege på vigtigheden af dette håndværk som kunstnerisk udtryksform. Vi tilbyder et indblik […]

Kursus23 – sang og samsang

Tid: Onsdag 4. januar kl 9-15   Kursusbeskrivelse: Kursus for sanglærere og korledere. Hvordan bruger vi stemmen som instrument, når vi skal synge sammen med andre? På kurset her skal vi arbejde med klang – med fokus på både den enkelte sangers klangdannelse og på samklangen med andre. Vi skal nørde pitch/intonation, og vi skal […]