Kursusuge 2022: co-teaching (tirsdag)

Som kulturskolelærer skal man ofte kunne samarbejde med folkeskolens lærere og pædagoger, men hvordan gøre dette, så alles kompetencer kommer i spil? Co-teaching giver bud på samarbejdsformer der gør, at samarbejdet forskellige faggrupper imellem professionaliseres. På dette kursus præsenteres co-teaching og de tilknyttede samarbejdsstrukturer, så du efter kurset vil kunne gå i gang med at […]

Kursusuge 2021: Guitarkursus (tirsdag)

Kurset vil både indeholde didaktiske, pædagogiske og praktiske vinkler på nedenstående. Akkordopbygning, vendinger og rundgange – for begynder og den let viderekomne. Improvisation – fra begynder til let viderekomne. Over akkorder Over melodien Over skalaer Over licks  og forskellige løb Andre emner vi vil berører: Plektrum teknik Fingerstyle teknik Fingerspils figurer over akkorder m.m. Alle […]

Kursusuge 2022: klaverdidaktik (tirsdag)

Hovedindholdet på dagen vil være: Præsentation af begyndermateriale og systemer (både danske og udenlandske) og diskussion af hvilke materialer, der egner sig til hvilke elevtyper/undervisningsformater Præsentation af teknik-materiale for klaverelever – også begyndere Didaktiske teorier og metoder til at vurdere klaverskoler og andet materiale i forhold til forskellige elevprofiler Præsentation af et klaverindskolingsforløb målrettet de […]

Kursusuge 2022: Mobilvideo (mandag)

Godt 70 procent af verdens befolkning foretrækker video, når de skal forstå noget eller få tillid til et produkt. Blandt meget andet vinder videoformatet stigende indpas i forbindelse med online undervisning og instruktion. Laver du mobilvideo kan du både optage, redigere og dele video alene ved brug af din telefon (eller tablet). Mobilvideokurset kræver ingen […]

Kursusuge 2022: alexanderteknik (tirsdag)

Vi er bevidste om mange ting – men ikke så meget om os selv, og måden vi gør ting på. Mange musikere glemmer, at de selv er det første instrument. Indenfor Alexanderteknikken har vi  en lang tradition for at arbejde med musikersundhed både forebyggende og med at afdække årsagen til problemerne og desuden at afhjælpe symptomerne. […]

Kursusuge 2022: Professionelle læringssamtaler (mandag)

Gode og refleksive dialoger opstår ikke af sig selv. På denne dag er der fokus på hvordan du kan lede en samtale, så den skaber læring og udvikling hos både dig selv og andre. Vi arbejder med afsæt i en specifik samtalemodel, der inviterer til samtaler om det, der er problematisk og inviterer til forskellige […]

Kursusuge 2022: akvarel (tirsdag)

På dette kursus vil du få praktisk og teoretisk undervisning i akvarellens muligheder. Vi vil komme omkring de tre grundteknikker når man maler akvarel, den direkte, lasur  og vådt i vådt. Derudover vil du få undervisning i at bruge materialer i kombination med akvarel, som maskingfluid, salt og pastel. Du vil få viden om akvarelpapir, […]

kursusuge 2022: børnemusik – kursus og erfaringsudveksling (mandag-tirsdag)

Dette er et 2-dages kursus, og man melder sig til begge dage. Mandag kommer Rytmikbanditterne ,og tirsdag er der faglig sparring. Kurset er arrangeret i samarbejde med konservatoriet, som også lægger lokaler til. Der vil deltage studerende fra konservatoriet sammen med underviserne fra de nordjyske musik- og kulturskoler. DAG 1: Rytmikbanditterne Rytmikbanditterne laver rytmik, der […]