Dramatiske virkemidler i undervisningen

Finn Hesselager

v. Finn Hesselager

Torsdag den 2. januar 2014 kl. 9-16 på Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12B, 9800 Hjørring

Målgruppe: Sanglærere,danselærere og andre interesserede.

Kurset vil være baseret på en blanding af enkle, præcise grundteknikker og intuitive tilgange til den kreative udfoldelse, hvor det primære fokus er flyttet fra sangen til sangeren, fra dansen til danseren, og fra spillet til spilleren. Formålet er at give udøveren størst mulig frihed, originalitet og autenticitet i en form, som er givet på forhånd.

Musik, masker og billedkunst indgår i arbejdet.
Man medbringer en sang, en kort dialog og et stykke velvalgt musik.

Om Finn Hesselager
Teaterpædagog. Underviser skuespillere, sangere og musicalperformere i dramatik og masker.

Tilbage til kursusoversigt og tilmelding