fællesdag fredag 5. januar 2018

Den fællespædagogiske dag fredag 5. januar 2018 foregår på Idrætscenter Vendsyssel kl 9:00 – 15:00. Her vil der være mulighed for at møde alle dine kollegaer fra de ti nordjyske musik- og kulturskoler.

Om formiddagen skal vi høre om, hvordan vi kan bruge forskning i vores hverdag som undervisere, og her har vi fat i to erfarne herrer: Finn Holst og Henrik Boll. Finn har en baggrund som folkeskolelærer og underviser og er nu er lektor og ph.d. på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Han har i mange år forsket i samarbejdet mellem folkeskole og musikskole. Henrik Boll er konservatorieuddannet musiklærer, ansat på Hjørring Musiske Skole. Han har mange års erfaring med det praktiske arbejde som musiklærer. Han har ved siden af arbejdet taget en master i pædagogisk udviklingsarbejde, didaktik, musik.

Oplægget handler om samarbejde med folkeskolen, og der er fokus på hvilke kompetencer vi som kulturskolelærere kan byde ind med samt hvilke kompetencer skolelærerne har, som vi kan lære af. Desuden vil oplægsholderne komme ind på nogle modeller for samarbejde og dele ud af både erfaringer og forskning inden for dette område. Selvom der er forskning bag, vil oplægget have en praktisk vinkel: Hvad virker? Hvorfor?

Inden frokost skal vi underholdes af Jacob Venndt, Pojken Flensborg og Mathias Heise. De har lovet os ‘ spektakulær musikalitet, blandet med humor og udadvendthed.’ Er du nysgerrig, så se mere her.

Efter tid til både mad og snak skal vi igen slå ørerne ud, når skuespiller Lars Bom vil holde oplæg om kunsten at være på. Han inviterer til en dialog om, hvordan en musikskolelærer i værts-/præsentationsrollen kan give publikum – og selv få – den bedste oplevelse under koncerter mv. Det handler også om, hvordan eleverne kan stimuleres til at hvile i sig selv og slappe af, både under koncerter og i undervisningen i hverdagen. Målet er at øge bevidstheden hos lærere og elever om, hvad der skal fokuseres på før og under mødet med et publikum. Lars Bom tager udgangspunkt i erfaringer fra sit eget liv som underviser og skuespiller.

 

Program for dagen:

9:00 kaffe og brød
9:30 velkomst v/formand Thomas Albæk Jakobsen og en hilsen fra Claus Olesen, rektor på DJM
9:55 Samarbejde med folkeskolen. Oplæg v. Finn Holst og Henrik Boll
11:30 optræden med Venndt/Heise/Flensborg
12:30 frokost og netværk
13:30 Kunsten at være på. Oplæg v. Lars Bom
14:45 fælles afslutning

 

adresse:
Stadionvej 17, 9760 Vrå