Kursusugen

En af de stærke traditioner i KiN samarbejdet er den årligt tilbagevendende kursusuge, som KiN afholder hvert år i uge 1. Kursusugen har program i 1-5 dage afhængigt af, hvordan uge 1 falder . Der er altid en fællesdag hvor alle mødes med oplæg, underholdning og gode snakke. Hertil kommer 1-4 kursusdage med et udvalg af kurser, som man kan melde sig på afhængigt af fag og interesser.

Bag kursusugen står KiNs kursusudvalg som også koordinerer de årlige kompetencedage i august.