KiNs Kursusudvalg

En af de stærke traditioner i KiN samarbejdet er den årligt tilbagevendende kursusuge, som KiN afholder hvert år i uge 1. Her vil der ofte være både kurser, som man kan melde sig på efter interesse og fag fordelt på 1-4 dage. Hertil kommer en fælles kursusdag med oplæg, underholdning og gode snakke med kollegaerne ind imellem.

Et nyere tiltag er kompetencedagene, som ligger hvert år i august, inden skoleåret starter op. Ved kompetencedagene er det skolerne og lærerne, der byder ind med oplæg og temaer, som lærerne melder sig på. Kompetencedagene afvikles udelukkende med lokale lærerkræfter, og det er værtsskolen, der står for det enkelte arrangement.

Du kan læse mere om sidste kursusuge her.