Kompetencedage i august 2018

Kulturskoler i Nordjylland

 

TITEL/TEMA Professionelt Teamsamarbejde
INDHOLD Forskningen viser, at den bedste måde at udvikle en skole på er at lade lærerne arbejde sammen. På kompetencedagen deler vi viden/erfaringer med at arbejde i teams. Dagen bliver en blanding af oplæg og diskussion i grupper.
Temaer er bl.a: gode rammer om teamsamarbejdet, aktionslæring (fælles mål, opfølgning), PLF-modellen (Professionelle Lærings Fællesskaber).
MÅLGRUPPE Alle undervisere og ledere
TOVHOLDER Christian Larsen
STED Hjørring Musiske Skoles Lærerværelse (evt. Koncertsal)
Dronningensgade 12, Hjørring
TID Mandag 9-12 (9-13 inkl. frokost)

 

TITEL/TEMA Kammermusik i et pædagogisk perspektiv
INDHOLD Kompetencedagen udspiller sig med korte oplæg og dialoger i grupper. Oplæggene tager udgangspunkt i de erfaringer en gruppe lærere fra Musikskolen har gjort sig i forbindelse med Kammermusikdagen, der er blevet afholdt de seneste to år. Oplæggene danner baggrund for dialog og videndeling, der bl.a. kommer omkring følgende emner:

Kammermusikdagen:
•    Formål og udbytte for eleverne
•    Repertoire og niveau
•    Praktisk planlægning
•    Pædagogiske overvejelser omkring forberedelse
•    Pædagogiske overvejelser omkring sammenspil

Udbyggelse af kammermusik i den daglige undervisning:
•    Skal eleverne tilbydes klassisk sammenspil, som de f.eks. tilbydes at spille i band?
•    Kan det praktisk lade sig gøre?
•   Bagsiden af medaljen, når der trækkes store veksler på få elever

MÅLGRUPPE Alle der arbejder med klassisk sammenspil i mindre grupper
TOVHOLDER Anita Samsing, Jens Beck Dahl og Thomas Albæk Jakobsen
STED Musikskolen i Frederikshavn Kommune,
Rådhus Allé 98, Frederikshavn
TID Mandag 13/8 kl. 9-13 inkl. frokost

 

TITEL/TEMA Mariagerfjord Korskole – hele vejen rundt
INDHOLD Pædagogisk og didaktisk tilgang på Mariagerfjord Kulturskoles korskole.

Hvem er vi
·        Ansatte i sangkraftcentret.

Hvordan gør vi på hvilket niveau.
·        Elitespor
·        Folkeskolespor
·        Voksne
·        Lungekor

Rammerne vi arbejder i og med:
·        Korskolens opbygning
·        Kor typer
·        Økonomi og omsætning

MÅLGRUPPE Alle som arbejder med kor på forskellig niveau eller har interesse inden for dette felt
TOVHOLDER Maj-Lis Hoffer Henriksen
STED Mariagerfjord Kulturskole,
Christiansgade 1, Hobro
TID Mandag 9-13 inkl. frokost

 

TITEL/TEMA Erfarings- og materialeudveksling for trommeundervisere
INDHOLD Herunder f.eks. hvordan man kan understøtte elevernes deltagelse i sammenspil i undervisningen og i bands.
Medbring undervisningsmateriale, som man har rigtig gode erfaringer med.
MÅLGRUPPE Alle trommelærere
TOVHOLDER Tommy Blaaberg Lange
STED Musikskolen i Thy,
Tingstrupvej 17, Thisted
TID Mandag kl 10-14 inklusiv frokost

 

TITEL/TEMA Blæsermiljøer
INDHOLD Erfaringsudveksling om rekruttering af blæser elever
Fastholdelse af elever
Har vi brug for et Nordjysk Ungdoms Brass Band/Harmoniorkester?
MÅLGRUPPE Alle blæserlærere
TOVHOLDER Mads Slej
STED Hjørring Musiske Skoles Koncertsal,
Dronningensgade 12, Hjørring
TID Mandag 13/8 kl. 13-16

 

TITEL/TEMA Klassisk slagtøj (ikke rytmisk trommesæt)
INDHOLD Erfaringsudveksling vedr. vores praksis.
Hvad gør vi for at rekruttere nye elever?
Hvad er vores vilkår og muligheder i musikskoleverden?
MÅLGRUPPE Slagtøjslærere med (klassisk baggrund eller) interesse i at bevare og udvikle den “ikke-rytmiske” side af faget slagtøj
TOVHOLDER Kristina Hansson
STED Hjørring Musiske Skoles Slagtøjslokale,
Lokale 14, Dronningensgade 12, Hjørring
TID Tirsdag 9-12 (9-13 inkl. frokst)

 

TITEL/TEMA Lær at lave musik på ipad og laptop (orientering)
INDHOLD Rumkraft og Musik & Ungdom går sammen om at tilbyde kurser og workshops i elektronisk musik for elever på musikskolerne. Ønsket er, at der etableres undervisningsforløb på en eller flere skoler i regionen. Oplægget denne dag er en introduktion til, hvad forløbet indeholder og hvordan det kan afvikles i et samarbejde med Musik & Ungdom og Rumkraft

Rumkraft blev etableret i 2015 som en fysisk ramme for elektroniske musikere og folk med hang til elektronisk musik og teknologi midt i København. Rumkraft er drevet og ledet af aktive musikere og teknologi-elskere. Se også: https://rumkraft.dk/about/

MÅLGRUPPE Alle undervisere og ledere
TOVHOLDER Sofie Dahl Nordlund
STED Turbinesalen, Nordkraft, niveau 3
Teglgaards Plads 1, Aalborg
TID Mandag 13-16 inkl. frokost

 

TITEL/TEMA Forskolen 0-5 år
INDHOLD Materiale og idéudveksling  0-1 år, 1-3 år, 3-5 år

Vi medbringer ca 2-3 af vores “greatest Hits” indenfor hver aldersgruppe, som vi præsentere for hinanden og på den måde hjælper hinanden med at udvide og forny vores repertoire til undervisningen i Babyrytmik, Musikalsk legestue, dagpleje, børnehaver mm

MÅLGRUPPE Undervisere af førskolebørn
TOVHOLDER Helle Pedersen
STED Kultur- og erhvervscenter Jammerbugt, Søparken 2, Aabybro
TID Tirsdag 14/8 kl 10-13

 

TITEL/TEMA Erfarings- og materialeudveksling for sanglærere
INDHOLD Fri udveksling af godt materiale/gode sange til forskellige niveauer/elevtyper og fri erfaringsudveksling. Det kunne være emner som: motivation, koncentration, falsksyngeri, sangteknik for de yngste/de mest udfordrede, teenager pigestemmer i overgang o.a.
MÅLGRUPPE Alle sanglærere
TOVHOLDER Annemarie Jensen?
STED Kultur- og erhvervscenter Jammerbugt,
Søparken 2, Aabybro
TID Tirsdag 14/8 kl 10-13

 

TITEL/TEMA Dannelse og anerkendelse
INDHOLD Det er med dannelse som med vejret. Mange taler om det, men få gør noget ved det.
Med afsæt i Wolfgang Klafkis model over dannelsesbegrebet, vil jeg fortælle om, hvordan vi kan bruge og forstå begrebet i vores musikpædagogiske praksis.
Jeg vil også fortælle om Jan Tønnesvangs vitaliseringsmodel og de 4 rettetheder efter Heinz Kohut og behovet for anerkendelse.
Formål: At det ikke skal være odiøst at italesætte, indtænke og inddrage teori om pædagogik og læring i vores daglige professionelle virke
MÅLGRUPPE Alle undervisere og ledere
TOVHOLDER Henrik Boll
STED Hjørring Musiske Skole
Lokale 12 eller lærerværelset, Dronningensgade 12, Hjørring
VARIGHED 2-3 timer afhængigt af deltagernes debat- og talelyst.
TID Tirsdag 14/8 kl. 13-16