Kursus 2016: fællespædagogisk dag

Tid:IMG_7478

fredag 8. januar kl. 9-15

 

Sted:

Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

 

I forhold til de foregående års pædagogiske dage har vi – efter tilbagemeldinger fra jer – besluttet at vende tingene lidt på hovedet. Hvor vi før udelukkende har haft eksterne kræfter til at komme med inputs til forskellige emner, vil det i år være en kombination af både eksterne og interne kræfter. På kulturskolerne i Nordjylland bliver der lavet mange spændende og gode projekter. Vi ligger derfor inde med en stor viden, som med fordel kan udbredes til de andre kulturskoler. Derfor vil den fællespædagogiske dag i år være en stor videnscafé, hvor lærere fra forskellige kulturskoler fortæller om de spændende projekter de har gang i.

Se en oversigt over modulerne her.

Til at hjælpe os med at facilitere dagen kommer professor Lene Tanggaard og fortæller om læring i organisationer og om, hvordan vi får udnyttet den viden, der allerede ligger i kulturskolerne, bedst muligt. Du kan læse mere om Lene Tanggaards oplæg nedenfor.

 

Program for dagen:

09.00 – 09.30 Kaffe og brød
09.30 – 09.45 Velkomst og fællessang
09.45 – 10.45 Oplæg om samarbejde og vidensdeling ved Lene Tanggaard
10.45 – 11.30 Vidensmodul 1
11.45 – 12.30 Vidensmodul 2
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.15 Vidensmodul 3
14.30 – 15.00 Fælles afslutning ved Lene Tanggaard

 

 

Lene Tanggaard: LÆR – en effektiv vej til samarbejde og vidensdeling i organisationer.lene tanggarrd

Der er stadig lang vej igen, før organisationer for alvor får udnyttet de muligheder, det kan give at arbejde systematisk og analytisk med læring på alle niveauer i organisationen. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt blot at sende medarbejderne på kursus. Der er stor sandsynlighed for, at det de lærer ikke for alvor kommer til at gøre en forskel på arbejdspladsen, og derfor er det en pointe i Lenes oplæg, at der kan hentes rigtigt meget innovationspotentiale og motivation ved at arbejde bevidst og strategisk med arbejdspladslæringen i hverdagen. Så hvordan bliver vi bedre til at lære af hinanden? Det er temaet for dagens oplæg.

 

Livsduelighed, videbegær og lyst til læring – også i reformtider!

Motivation, kreativitet og innovation er nogle af de mange nye begreber, der kæmper om bevågenhed i undervisningssektoren. Mange af dem er lidt kedelige. Ofte bruger vi lang tid på at oversætte disse til praksis, men basalt set handler det om, hvordan vi kan fordre motivation og lyst til læring hos så mange som muligt. I Lenes oplæg skal vi sammen blive skarpere på, hvordan vi kan styrke og bevare mulighederne i en kreativ skole, der summer af livsduelighed, videbegær og lyst til læring. Hvilke muligheder ligger der? Hvordan kan vi oversætte disse til egen praksis? Hvad ved vi fra forskningen om kreativitet, motivation og læring? Er det rigtigt, at viden stadig har betydning for læreprocesser, og hvorfor bliver vi mere motiverede, når vi kan se mening med det, vi laver?

 

Oplægsholder

Lene Tangaard er Cand. Psych., Ph.d. og professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, og leder af Center for Kvalitative Studier. Hun er blandt andet forfatter til bogen LÆR, i samarbejde med Tue Juelsbo (2015) og Opfindsomhed fra 2014.