Kursus 2016: Kursus for sanglærere

Tid:linda vilhelmsen

onsdag 6. januar og torsdag 7. januar, begge dage kl. 9-15

 

Sted:

Aalborg Kulturskole, Nordkraft, niveau 7, salen,

Teglgårdsplads 1, 9000 Aalborg

 

Indhold:

Nye (effektive) vinkler på sang-/stemmearbejde med de 10-18-årige

Kurset tilbyder inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde med en række af sangundervisningens udfordringer både på solo- og holdbasis inden for aldersgruppen 10-18-årige.  Nedenfor nogle overskrifter inden for hvilke, vi vil arbejde. Hvilke og hvor meget vil blive afdækket af et lille spørgeskema, der bliver tilsendt deltagerne efter tilmelding.  Hvis f.eks. ingen ønsker at arbejde med ”falsksyngeri”, bliver det taget ud. Hvis 1-3 ønsker det, vil det blive taget op, men nedtonet.

Alle overskrifter indeholder perspektiver på både solo- /holdundervisning og er uafhængig af genrepræference, dvs. de gælder for både ”klassisk” orienterede og ”rytmisk” orienterede undervisere.

 • At imødegå (eller afhjælpe) funktionelle stemmevanskelligheder
 • En praksisrettet sprogbrug for sang-/stemmeudviklingsarbejdets mange udfordringer.
 • Falsksyngeri (At imødegå det og/eller afhjælpe – hvad, hvorfor og hvordan?)
 • Iværksættelse af en målrettet proces, hvor eleven (eleverne) tager ejerskab
 • Præstationsnervøsitet (at imødegå og afhjælpe)
 • Forventningsafstemning i praksis – hvorfor og hvordan?
 • Håndtering af forskellige typer elever (generte, urolige, ambitiøse, ”dovne”, urealistiske elever med for høje eller for lave forventninger til egen præstation, sceneskræk, præstationsnervøsitet m.v.).
 • At arbejde med den talentfulde elev (hvad, hvorfor og hvordan – herunder, når talentet ikke rækker).
 • Når forudsætningerne er for forskellige (på hold)
 • Når forældre blander sig
 • Konfliktløsning (lærer/elev – lærer/forældre – elev/elev)

Arbejdsformer:
Kurset veksler mellem oplæg, teknikker og ideer, afprøvning i praksis, gruppearbejde, diskussion og udveksling af praksiserfaringer, eksempler, sange, ideer m.v. Der tilstræbes en dynamisk, levende og åben kursusform, hvor deltagernes hverdagserfaring inddrages i det omfang, det er muligt og anvendeligt.

Der udleveres et kompendium med de sange og fokusområder, vi har arbejdet med.

 

Underviser:

Linda Vilhelmsen, AM’er, tidligere musikskolelærer, Cand. pæd. mus. og  seminarielektor i musik og almen didaktik. Skole-/studiecoach, kursus-/foredragsholder, sangskriver og forfatter til en række undervisningsbøger inden for musikfeltet. I dag souschef og afdelingsleder på Rehabilitering og Udviklingscenter Filadelfia.