Kursus 2016: Progression, praksis og kontinuitet i SSB

Tid:KIRSTEN NIELSEN

torsdag 7. januar, kl. 9-15

 

Sted:

Aalborg Kulturskole, Nordkraft, niveau 7, lokale 3, Teglgårdsplads 1, 9000 Aalborg

 

Indhold:

På kurset gennemgås en lang række aktiviteter, der vil give ny inspiration til musikundervisning i 0. + 1. og 2. klasse.
Der vil blive fokuseret på, hvordan man med udgangspunkt i det skabende og kreative kan opbygge progressive og målrettede undervisningsforløb.

Herudover vil der blive arbejdet med flg. emner:
•  Hvad er de vigtigste forudsætninger for en god børneundervisning?
•  Hvordan motiverer man børn til at lære noget?
•  Hvordan kan man tage udgangspunkt i musikkens elementer/byggesten?

Der vil også blive givet ideer til overgangen fra SSB til begyndende instrumentalundervisning.

 

Underviser:

Kirsten Nielsen er docent i grundlæggende musikpædagogik, musikformidling, hørelære samt teoretisk pædagogik, undervisningslære og psykologi på Syddansk Musikkonservatorium.