Kursus 2016: vidensmoduler

 

Vidensmodul A: Skoleorkestre

v/Hjørring Musiske Skole

Vi vil i dette modul fortælle om baggrunden for, at det er lykkedes i dette skoleår at få gang i 7 skoleorkestre i samarbejde med skolerne. Vi vil bl.a. komme ind på:

 • Mål med skoleorkestrene – musikalsk/socialt osv.
 • Orkestrene er organiseret forskelligt. Eksempler på dette.
 • Fremtiden

Desuden vil vi fortælle om vores SISTEMA-projekter

 • Kort om historie og baggrund
 • El Sistemas kerneværdier – oversat til danske forhold
 • Integration i folkeskolen – når inklusion og æstetisk læring går hånd i hånd
 • Organisation – Internationalt og i Danmark
 • Fremtidsperspektiver

 

Vidensmodul B: Talentarbejde

v/Ivan Olsen og Henrik Mikkelsen, Hjørring Musiske Skole

I dette modul vil vi fortælle om baggrunden for Hjørrings Musiske Skoles talentlinjer. Vi vil komme ind på:

 • Arbejdet med et nyt tankesæt for lærere, forældre og elever
 • Den sociale tilgang til talentlinjerne, hvordan har vi skabt et talent miljø Holdundervisning og talentlinjerne

 

Vidensmodul C: Kollegial sparring

v/Line Ullits Mortensen og Christina Irgens-Møller, Musikskolen i Frederikshavn Kommune

 • Spilleregler og tryghed
 • Nyt syn på pædagogisk metodevalg
 • Fagligt output – hvad får vi ud af det?

 

Vidensmodul D: Fjernundervisning via iPad – kan opleves live!

v/Jens Beck Dahl, Musikskolen i Frederikshavn Kommune

 • Pædagogiske udfordringer
 • Tekniske udfordringer
 • Relation til eleven og læring over distancen
 • Undervisningsmateriale

 

Vidensmodul E: Styrk samarbejdet med iPad som kommunikations- og arbejdsredskab

v/Line Marie Gaai Nørgaard og Dina Flyvbjerg Ledet, Musikskolen i Frederikshavn Kommune

 • Kommunikation, kommunikation, kommunikation!
 • Redskab til forberedelse og undervisning
 • Kalender, møder osv.
 • Forandringsproces

 

Vidensmodul F: Folkeskolen ind i musikskolen… Børnekordage og Musikkarrusel

v/Lasse Baggenæs og Gitte Holtegaard, Musikskolen i Frederikshavn Kommune

 • Det pædagogiske fokus
 • Det sociale element
 • Brydning – samarbejde på tværs af faggrupper og institutioner
 • Markedsføring

 

Vidensmodul G: Faggruppe-projekter – klaverdage, blæserdage, strygerdage og guitardage

v/Lone Lindhardt og Karen Marie Lyng, Musikskolen i Frederikshavn Kommune

 • Det pædagogiske fokus
 • Det sociale element
 • Tackling af mange elever på forskelligt niveau
 • Musikalsk forlæg
 • Kollegialt samarbejde – lærervinklen
 • PR-værdi

 

Vidensmodul H: Kropslig bevidsthed som musik/sang pædagog

v/Morten Porsborg Rasmussen, Vestimmerland Kulturskole

Gennem vores arbejde med eleverne er vi rollemodeller. Vores indflydelse på deres “opstilling” er stor, og via enkle teknikker kan vi bringe nye vinkler på emnet grounding/jordforbindelse. En større kropsbevidst kan skabe en stor forandring i klang og musikalitet.

Kropsterapien flytter fokus fra hoved til krop. Gennem enkle øvelser kommer vi i kontakt med den naturlige kropsbevidsthed. Vi oplever musikken som et kropsligt udtryk, frem for en “Hjernefortolkning”

Mange undervisere har på egen krop mærket, hvordan et liv som musiker sætter sine spor. Muskulær overbelastning giver smerter og på længere sigt arbejdsskader. Sæt fokus på elevernes krop fra starten og lær dem de gode vaner.

Skab et fortolkningsrum, hvor nervøsitet og præstationsangst må vige for fysisk bevidsthed.

Morten er sanglærer og under uddannelse til Manuvision Kropsterapeut

 

Vidensmodul I: Teknikkursus for begyndere

v/Thomas Gabel, Jammerbugt Kulturskole

Hvad er op og ned på et mindre sanganlæg?

Målgruppen er sanglæreren, der har et mindre PA i sit undervisningslokale til mikrofonsang samt sammenspilslærere på alle niveauer.

Formålet er at fjerne mysteriet ved den myriade af drejeknapper der findes på en mikser, samt videregive nogle gode vaner og tommelfingerregler i betjeningen af et sanganlæg.

Med udgangspunkt i at alle sanganlæg i princippet er opbygget med den samme signalvej, gennemgås opbygningen af en mikserpult, og hvorledes man på en hurtig og nem måde kan få drejet knapperne hen på et velklingende resultat. Vi tilslutter mikrofon til et sanganlæg, finder ud af at ”få hul igennem”, og lærer hvilken indflydelse alle knapperne har på lyden. Er der tid, prøver vi også at tilslutte andre instrumenter (ex. akustisk guitar).

 

Vidensmodul J: En ekstra dimension – om kulturskolens bidrag til folkeskolens understøttende undervisning

v/Gudrun Stefansson og Lotte Damsgaard, Aalborg Kulturskole

Med afsæt i erfaringer fra forløb, hvor billedkunst og drama indgår i den understøttende undervisning, undersøger vi følgende:

 • Hvordan kan vi som kulturskolelærere bidrage med noget særligt i folkeskolen?
 • Kan vi bringe en tænkning eller en dimension ind, som ikke er hæftet på et bestemt felt, medie eller skolefag?
 • Hvilke områder er det oplagt at fokusere på?
 • Hvordan kan det ske i praksis?

Gennem 45 dynamiske minutter bliver vi (forhåbentlig) alle klogere på ovenstående!
Gudrun er billedskolelærer i kulturskolen og folkeskolelærer
Lotte er dramalærer og koordinator i kulturskolen samt leder af Dramacenteret

 

Vidensmodul K: Samarbejde med folkeskolen i musiktimerne

v/ Christian Houmann, Aalborg Kulturskole

 • Den gode time: Hvordan motiverer man bedst alle børn og giver plads, så alle får en god oplevelse?
 • Udfordringer: Når den planlagte time ikke lykkes. Hvordan forbereder man sig på det uforberedte?
 • Materiale og idebank: Opbygning af materiale. Hvordan justerer man ift at nå det planlagte mål?
 • Den modne klasse: respekt, tillid og samarbejde

Christian er uddannet bassist, men har stor erfaring med undervisning i SSB og arbejde i folkeskolen. Er gennem kulturskolen tilknyttet en folkeskole med 10 lektioner pr. uge i denne sæson.