Kursus 2017: At skabe sammen

lars-brinckKollektive kreative processer i praksis og teori

 

Hvordan kan vi igangsætte og befrugte den kreative proces i balancen mellem det individuelle og det kollektive? Hvilke forudsætninger kræver det at jamme og hvordan kan det læres? Og hvordan kan vi forstå sammenhængen mellem udviklingen af ny musik og udviklingen af elevernes musikalske færdigheder?

Det er spørgsmål, som vi på dette kursus vil se nærmere på. Vekslende mellem praktiske øvelser og teoretiske diskussioner vil vi kommer nærmere en solid forståelse af kollektive kreative processer og hvordan vi som musiklærere kan rammesætte dem. Dag 1 introduceres kursusdeltagerne til mere overordnede kompetencer og forståelser af den kreative proces. Dag 2 arbejdes der på den baggrund i mindre bands med at skabe musik sammen.

Tid: Mandag 2. januar og tirsdag 3. januar (2-dages kursus), begge dage kl 9:00-15:00

Sted: Ishuset, Nordvestvej 2, 9500 Hobro

Kursusholder

Lars Brinck  er jazz- og rockpianist, komponist og arrangør, og arbejder som lektor, ph.d. og forskningsleder på Rytmisk Musikkonservatorium, København. Han har mange års erfaring med at undervise i skabende processer på landets konservatorier, i musikklubben Kucheza samt på kurser. Han fik i 2014 tildelt ph.d.-graden for forskningsprojektet ’Ways of the Jam’ om læring i forskellige kollektive improvisatoriske praksisser, bl.a. med udgangspunkt i, hvordan musikere fra New Orleans udvikler sig sammen gennem musikken. Læs mere om hans arbejde på www.larsbrinck.com eller på www.rmc.dk