Kursus 2017: flipped classroom

henning-rommeFlipped classroom/flipped learning

Skab mere  elevaktivitet, undgå at gentage dig selv, lav bedre instruktioner og giv eleven bedre mulighed for at arbejde selvstændigt med video og flipped classroom/flipped learning

Kurset vil give dig de praktiske og teoretiske værktøjer til at anvende og producere videoundervisningsmateriale til at skabe fokus, mere tid til elevaktiverende arbejdsformer, lette lektielæsningenog til at vise klare mål og eksemplarisk brug af fagenes metoder.

Kurset vil tage udgangspunkt i den amerikanske metode flipped classroom/flipped learning sat ind i en dansk undervisningstradition.

Kurset vil indeholde en kort præsentation af flipped classroom, videotyper og struktureret forberedelse og lektioner, hvor videoer indgår. Erfaringer, evalueringer og eksempler fra egen og andres undervisning med flipped classroom vil blive gennemgået. Kurset er primært planlagt som et hands-on forløb, hvor vi vil producere videoer, diskutere forberedelse, lektioner og eventuelt projektforløb, hvor videoer indgår.

Målet er også at dele viden, få feedback på videoer og undervisningsplanlægning og diskutere muligheder og begrænsninger ved flipped classroom. Kurset er både for dig, som aldrig før har prøvet flipped classroom og for dig, som har eksperimenteret lidt med metoden, men ønsker inspiration til nye måder at opbygge og anvende videoer.

Kurset vil være en blanding af oplæg, erfaringsudveksling og praktiske øvelser. Kurset vil tage udgangspunkt i bogen ”Flipped Classroom – kom godt i gang” fra forlaget Systime, som vil blive udleveret elektronisk inden kurset.

Medbring: 

Medbring som minimum pc/Mac med webcam og høretelefoner, men medbring også gerne andre apparater, der kan optage video, såsom smartphone, iPad og kamera. Medbring også gerne de remedier du vil anvende i videoer som ikke skærmoptagelser. (Papir, musikinstrumenter, blyant, pensen osv). Husk kabel så de andre apparater kan tilsluttes pc/Mac. Medbring gerne eksempler på allerede producerede videoer.

tid: torsdag 5/1 kl 9:00-15:00

sted: Nordkraft, niveau 7, lokale 5, Teglgaards Plads 1, 9000 Aalborg

Kursusholder:

Henning Romme Lund er lektor i samfundsfag og historie- og it-vejleder ved Roskilde Gymnasium og forfatter til bogen ”Flipped classroom – kom godt i gang”, Systime 2015. Han har skrevet om flipped classroom og IT-didaktik til  følgende antologier “Viden om literacy 17”, “Flip din undervisning” og “Samfundsfagsdidaktik”.