Kursus 2017: rytmisk klaver

lisbeth-iversenRytmisk klaver med fokus på kreativitet og improvisation

Hvordan opstiller man rammer for den kreative undevisning, og hvorledes inddrager man improvisation i sit traditionelle undervisningsmateriale?

Første del af dette kursus tager afsæt i en række små lette satser. Hvordan bringer man gehørspil, improvisation  og kreativitet ind i indstuderingsfasen. Hvordan kommer man videre, når eleven har lært noden og spiller satsen nydeligt…. Gennem sammenspil og improvisation bringer vi musikken nye steder hen.

En  anden vinkel på ovenstående emne kunne være, hvordan man bruger sit eget måske lidt slidte materiale på en ny og kreativ måde. Medbring gerne  egne ”undervisningshits”.  

Hvordan skaber man gode trygge rammer for en kreativ proces, hvor eleven selv bliver komponist? Nogle børn sætter sig bare ned og laver en sang på egen hånd. Andre skal have lidt hjælp. Hvordan kan man  hjælpe med at sætte dem i gang. Få ideer til hvordan man opbygger gode åbne rammer til forskellige niveauer og aldre.

 

Tid: mandag 2. januar kl 9:00-15:00

Sted: Kulturskolehuset, lokale 101, 103, 203 og 206, Christiansgade 1, Hobro

Kursusholder:

Lisbeth Eilrich Iversen. Underviser til dagligt på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus i rytmisk klaver og hørelære. Er desuden organist i Sct. Clemens kirke i Randers og spiller også en del freelancejobs med en jazztrio (Jazzmotion), samt Iversen/Barkmann Duo. Se www.iversenbarkmannduo.dk

Kreativitet og improvisation er et nøgleord i alle arbejdsforhold. Hverken en undervisningslektion,  en gudstjeneste eller en koncert går sjældent, som man har planlagt hjemmefra.