Kursus 2017: Skraldejam

Skraldejam for børnehaver og indskoling stomp-til-gymnasier-1

”Skraldejam” er et særdeles brugbart koncept med rammesange til musik, stomp, bevægelse, dans, icebreakers, kommunikationslege, sprog- og tallæring, rim, remser, rap og meget mer’!

Materialet kan bruges til at skabe og videreopbygge en musik-, rytme- og bevægelseskultur i børnehaven og indskolingen i 0. – 2. klasse! Ideen bygger på en helhedsopfattelse af at børns leg, musikalitet og kreativitet hænger sammen. Leg, musik, sprog, krop og sociale færdigheder inspireres gennem de voksne, der ”går foran” i legen og musikken!

Materialet til kurset er bogen ”Skraldejam 2 – kreative oplæg til børnehave og indskoling”, der har 2 cd’er og 120 videoer (på internettet via QR-kode), så alle sange, musiklege osv. er meget nemme at gå til og der garanteres materiale til flere års leg og musikudøvelse 🙂 ! Kan købes på www.dansksang.dk

sted: Salen, Nordkraft, niveau 7, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg

Tid: Tirsdag 3. januar kl 9:00-15:00

Kursusholder:

Anders Bo Pedersen er musikpædagog og musiker. Han er meget aktiv musikpædagog i børnemusikalske sammenhænge over hele Danmark med kurser og workshops i børnehaver, skoler, friskoler, sfo’er, pædagog- og lærerseminarier og meget mer’. Anders er desuden aktiv musiker i salsa-orkestret Latin Dance Band, der har udgivet flere albums. Uddannet på ”Center for Rytmisk Musik og Bevægelse” (RMB) på musikkonservatoriet i Aarhus og har en Master i børnemusik.

www.andersbopedersen.dk