Kursus 2018: Sanglærerkursus – Har du øvet dig?

Har du øvet dig?
… et kærligt ”frispark” til den traditionelle musikskoleundervisnings arbejde med de fire ”tioner”:

 • Relation
 • Kommunikation
 • Motivation
 • Præstation

Kurset henvender sig specifikt til sangundervisere– både inden for solo, hold og kor.

Formålet er at inspirere til håndtering af en lang række udfordringer i undervisning, vi alle møder før eller siden:

 • At give elever ejerskab – fra start.
 • At (turde) stille krav til elever – hvordan og hvorfor?
 • At fastholde elever i en udviklingsproces – også når det er svært.
 • At motivere elever, der hurtigt giver op.
 • At håndtere elever med præstationsnervøsitet.
 • At arbejde med den enkelte i fællesskabet (f.eks. holdundervisning).
 • At håndtere forældre, der blander sig i undervisningen.
 • At håndtere holdundervisning, når elever er på (for) forskellige niveauer.
 • At håndtere forskellige elevtyper: de nervøse, generte eller urolige elever; de dygtige (men ”dovne”) elever, de perfektionistiske elever eller elever med personlige problemer.

Vi veksler mellem oplæg, diskussioner og træning i praksis.  Der er altså tale om et praktisk anlagt kursus, hvor deltagernes egne erfaringer, problemstillinger og/eller ønsker om redskaber til konkrete situationer i høj grad inddrages.

En coachende tilgang tager bl.a. afsæt i den nyeste viden inden for hjerneforskning – både i forhold til musikken i sig selv, i forhold til at tilegne sig sanglige færdigheder og i forhold til at kommunikere på en måde, der giver resultater.

 • Forskellen på at stille åbne og lukkede spørgsmål.
 • Forskellen på envejs- og tovejskommunikation i musikundervisning og forældresamarbejde
 • At arbejde med elevens præstionsforventninger.
 • Aktiv lytning og kunsten af stille de rigtige spørgsmål – på det rigtige tidspunkt.
 • At få elever til at tage ejerskab – og fastholde det.
 • At inddrage eleven i målsætninger – uden at det bliver ”hva’ syn’s du selv”!
 • At lave forventningsafstemninger.
 • Andet…

tid: torsdag 4. januar 2018 kl. 9:00 – 15:00

Sted: lokale 204, Mariagerfjord Kulturskole, Christiansgade 1, Hobro

Kursusholder: Linda Vilhelmsen
AM’er, musikskolelærer ved RKM gennem 20 år, seminarie lektor i musik. Gennem 10 år,  cand. pæd. mus og ID-coach med speciale i undervisning, læring og udvikling. Forfatter til en lang række bøger, artikler og andre udgivelser – herunder forfatter og komponist til mange børne-/voksensange m.v.  Foredrags-/kursusholder og korinstruktør for musikskolelærere, korledere, lærere, pædagoger, seminarier, konservatorier m.v.

I november 2016 udkom bogen ”Har du øvet dig?et kærligt frispark til den traditionelle musikskoleundervisning ” på forlaget Edition Wilhelm Hansen.
I efteråret 2017 udkommer bogen ”Hvem tæller for?” om åben skole samarbejde mellem folkeskole/musikskole på forlaget Edition Wilhelm Hansen. På forlaget Dansk sang udkommer i efteråret 2017 hæftet ”Sange om livet, døden, troen og håbet – 12 af Linda Vilhelmsens bedste sange for skole og kirke”.