kursus 2018: ud over scenekanten

 

For at kunne give en god koncertoplevelse, er det ikke nok at være en dygtig musiker. Ofte sker der det, at musikken ikke bliver leveret godt nok. Musikerne står simpelthen i vejen for musikken. Musikere laver så mange ”fejl” der fjerner fokus fra musikken, at publikum ikke kan ”høre” musikken. Kurset her har fokus på det at optræde på en scene. Både for jer som undervisere, der tager ordet ved fx. forårskoncerten, og i forhold til eleverne, der skal lære at optræde med deres produkt.

På kurset tages der udgangspunkt i videoklip med div. kunstnere. Ud fra de klip gennemgår jeg de klassiske “fejl”, musikere ofte laver, der fjerner fokus fra musikken, og hvad vi så kan gøre som musikere, for at blive bedre til at levere musikken. Vi skal blandt andet snakke om:

  • Hvordan man kan levere musikken, så publikum kan føle og mærke den.
  • Hvordan man kan gå og stå på scenen.
  • Hvad man kan gøre mellem numrene.
  • Hvordan man dramaturgisk kan opbygge en koncert.

 

tid: torsdag 4. januar kl. 9:00 – 15:00

sted: Aalborg Kulturskole, Nordkraft, niveau 7, lokale 11a+b

underviser: Kristian Koch
Kristian Koch er en af Danmarks mest benyttede foredragsholder og coach, som både hjælper erhvervsfolk og musikere i at formidle troværdige og fængende budskaber. Kristian holder foredrag for erhvervslivet omkring kropssprog og menneskers bevidste og ubevidste signaler og coacher i forbindelse med interne og eksterne præsentationer. Kristian Kochs ekspertise bygger på en baggrund som skuespiller og over 12 års erfaring med rådgivning af musikere og erhvervsfolk.

Kristian Koch har skrevet bogen: Ud Over Scenekanten. Har en Diplom fra ITU (IT Universitetet) med speciale i kommunikation med visuelle hjælpemidler. Med sin unikke baggrund holder Kristian også kurser og foredrag omkring den gode brug af PowerPoint.