Om Nordjyllands Orkesterskole

Nordjyllands Orkesterskole blev startet i 2005 for at øge interessen for en række klassiske orkesterinstrumenter, som traditionelt ikke oplever stor søgning for på denne måde at sikre fødekæden til de symfoniske orkestre i Nordjylland.

Nordjyllands Orkesterskole tilbyder nordjyske musikskoleelever i alderen op til 25 år undervisning og sammenspil (kammermusik/orkester) inden for de såkaldte ’sjældne’ klassiske orkesterinstrumenter (pt. er det Obo, fagot, valdhorn, kontrabas, tuba og harpe). Formålet med dette er at sikre og udvikle den klassiske orkestermusik for og med børn og unge i Nordjylland, så regionale som lokale ungdomsorkestre kan fungere og udvikles med hele det klassiske orkesters instrumentarium.

De elever, der går i orkesterskolen vil ud over instrumentalundervisning også kunne deltage i andre aktiviteter såsom hørelære og sammenspil. På den måde vil man – udover fagligheden – også styrke fællesskabet. I forbindelse med sammenspil kan der efter behov suppleres med andre klassiske orkesterinstrumenter.

Nordjyllands Orkesterskole er en fælles opgave for Kulturskoler i Nordjylland, men er fra 2017 udliciteret til Aalborg Kulturskole, som dermed har det overordnede drifts- og ledelsesmæssige ansvar for orkesterskolen.

Nordjyllands Orkesterskole har som udgangspunkt 16 elevpladser.

Nordjyllands Orkesterskole støttes af Kulturaftale Nordjylland.

Tilmelding: 

  • Eleven tilmelder sig som instrumentalelev på Aalborg Kulturskole
  • Taksten er Aalborg Kulturskoles aktuelle takst for instrumentalundervisning
  • For elever bosiddende uden for Aalborg Kommune refunderes transportomkostninger svarende til udgiften til offentlige transportmidler
  • For regionens musikskoleelever, der alene deltager i orkester/kammermusik er tilbuddet gratis.