O) Scenebilledet som indfaldsvinkel til teaterarbejdet v/Peter Rafn Dahm

Tid og sted

Torsdag den 3. januar 2013 kl. 9.30 – 15.30 på Aalborg Kulturskole i Nordkraft, billedkunstlokalet, niveau 4.

Kursusbeskrivelse

Visuel fortolkning og konceptudvikling
Vi skal undersøge og konkret arbejde med nogle enkle men virkningsfulde og forhåbentlig øjenåbnende indfaldsvinkler til scenografi som visuel ramme om fortællingen og som medfortællende del af teaterforestillingen.

Vinklen og tilgangen til scenografien vil hele tiden være: Hvordan kan vi bruge “billedet” til at synliggøre og sanseliggøre vores fortolkning af stoffet? Hvordan kan vi bruge “billedet” til at fremstille og kommunikere, hvad vi vil fortælle igennem vores kunstneriske realisering af teksten?

Pointen er, at vi ikke vil nøjes med at bruge scenografien eller scenebilledet til blot “mekanisk” eller “passivt” at illustrere dramatikerens regi-ønsker og anvisninger. Nej, vi vil bruge scenografien til aktivt at undersøge, markere og visualisere mulige og forskellige syn på fortælling og forestilling: Hvad er det vi vil fortælle vores publikum? Hvordan gør vi det med billedets virkemidler som del af det samlede udtryk?

For at skærpe opmærksomheden på og bevidstheden om den scenografiske palettes virkemidler, vil vi arbejde med en række små “koncept-øvelser”, hvor vi rendyrker palettens grund- elementer: Rum- og formsprog, farveholdning og farveskala, materialer og stoflighed, lokationen og geografien, stilart og historie, signaler, tegn og symboler.

Der tages afsæt i historien om Ronja Røverdatter, men der er også mulighed for at komme med et andet personligt projekt, som der kan arbejdes med.

Peter Rafn Dahm

Om kursusholderen

Peter Rafn Dahm er scenograf og teaterkonsulent i DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed.

Tilbage til kursusoversigt og tilmelding

Peter Rafn Dahm, scenograf og teaterkonsulent i DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed.