Udvalg og projekter

Kulturskoler i Nordjylland har en række udvalg under sig, som arbejder med projekter med forskelligt fokus. Du kan finde udvalg og projekter nedenfor. Via links er der mulighed for at kontakte et medlem af hvert udvalg direkte.

Kulturskoler i Nordjylland indgår desuden i en række samarbejder med andre aktører i det nordjyske kulturlandskab, som også fremgår af oversigten:

 

FORRETNINGSUDVALGET
Forretningsudvalget er KiNs tovholdere og blæksprutte.

Medlemmer af udvalget:

Thomas Albæk Jakobsen, Musikskolen i Frederikshavn kommune (formand)
Malene Wennerlin, Kulturskolen Vesthimerland (sekretær)
Christian Larsen, Hjørring Musiske Skole (kasserer)

 

URFUN – udvalg til udvikling af rytmiske fællesskaber for Unge i Nordjylland
I et fælles initiativ vil de nordjyske musik- og kulturskoler (KiN) og de regionale spillesteder i regionen styrke de musikalske fællesskaber inden for rytmisk musik. Vi kan nemlig konstatere, at kun en lille del af vores soloelever også spiller i band. Vi er allerede godt i gang med arbejdet, som du kan læse mere om her.

Medlemmer af udvalget (foruden en række sammenspilsundervisere fra de fleste af skolerne i regionen):

Signe Wang Carlsen, Hjørring Musiske Skole (formand)
Palle Vang, Aalborg Kulturskole
Kristian Dalgaard, Kulturskolen Vesthimmerland
Ask Andreassen, Mariagerfjord Kulturskole
Ole Bech, Aalborg Kulturskole
Lasse Baggenæs, Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Lasse Bomann, Hjørring Musiske Skole

 

KURSUSUDVALGET
Hvert år samarbejder Kulturskoler i Nordjylland om afholdelse af en fælles kursusuge i uge 1. Ved at holde kursusugen sammen med de andre kulturskoler i regionen, kan udbudet af kurser være både bredere og bedre, end hvad den enkelte skole ville kunne arrangere. Desuden er kursusugen en kærkommen lejlighed til at møde de andre kulturskolelærere og derved skabe netværk på tværs af skolerne. Læs mere om den kommende kursusuge her.

Medlemmer af udvalget:

Sofie Dahl Nordlund, Kulturskoler i Nordjylland
Mads Bak, Hjørring Musiske Skole
Line Møller, Aalborg Kulturskole
Henrik Hammer, Jammerbugt Kulturskole
Finn Elias Svitt, Mariagerfjord Kulturskole

 

USMUN – styregruppen for symfonisk musik
USMUN står for ‘udvikling af symfonisk musik for unge i Nordjylland’, og det er dette udvalg, der står bag Nordjylland Ungdomssymfoniorkester (NUS) og de de fire årlige stævner, som arrangeres i dette regi hvert år: 3 weekendstævner og et sommerstævne. Kun via et regionalt samarbejde kan man skabe muligheden for de unge for at spille i et stort, klassisk orkester. Læs mere on Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester her.

Medlemmer af udvalget:

Morten Friis, Rebild Kulturskole
Deborah Josephson, Orkesterkoordinator
Line Møller, Aalborg Kulturskole
Christian Larsen, Hjørring Musiske skole
Anne Rom Hansen, Aalborg Symfoniorkester

 

UDVALG FOR TALENTKLASSETRÆF
Hvert forår mødes alle skolernes talentelever til talentklassetræf. Værtskabet går på tur mellem alle skolerne i regionen. Læs mere om talenttræf her.

Medlemmer af udvalget:

Thomas Mikkelsen, Musikskolen i Thy (vært 2018)
Malene Wennerlin, Vesthimmerland Kulturskole (vært 2019)
John Fuglsang, Brønderslev Kulturskole (vært 2020)
Ole Bech, Aalborg Kulturskole (MGK repræsentant)

 

IFVIK – Implementering af forskningsbaseret viden i kulturskolerne
IFVIK kaldes i daglig tale også for forskningsudvalget. Udvalget er etableret for at sætte fokus på forskning og erfaringer inden for kultur og kunst området og specielt med fokus på Kulturskolernes vilkår og erfaringer. Det gør vi i et samarbejde med AaU for at etablere en seriøs stemme i kulturdebatten.

Medlemmer af udvalget:

Kristian Dalgaard, Kulturskolen Vesthimmerland
Henrik Hammer, Jammerbugt Kulturskole
Thomas Albæk Jakobsen, Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Henrik Boll, Hjørring Musiske Skole

 

USAG – udvalg til support af guitarfestival
Aalborg Internationale Guitarfestival er egentlig ikke et KiN-projekt, men vi synes det er så godt et projekt, at vi har valgt at bakke op om det. Læs mere om Aalborg Internationale Guitarfestival her.

Medlemmer af udvalget:

Finn Elias Svitt, Mariagerfjord Kulturskole
Anette Wandell, Hjørring Musiske Skole
Mads Mølgaard, Jammerbugt kulturskole

 

PRAKTIKSAMARBEJDE MED KONSERVATORIET (PINK)
Malene Wennerlin, Vesthimmerland Kulturskole
Signe Wang Carlsen, Hjørring Musiske Skole

 

REPRÆSENTANTER I DMKLs BESTYRELSE
Jan Jacobsen, Aalborg Kulturskole
Morten Lønborg Friis, Rebild Kulturskole

 

REPRÆSENTANTER TIL MGK KOORDINERINGSUDVALG
Christian Larsen, Hjørring Musiske Skole
Morten Lønborg Friis, Rebild Kulturskole

 

BMMK/ KULTURAFTALE NORDJYLLAND
Thomas Albæk Jakobsen, Musikskolen i Frederikshavn Kommune

 

 

Børns Møde med Kunsten
Ordningen “1/1 kunstner til ¼ pris” er traditionen, der startede som et fremsynet tilbud i regi af Nordjyllands Amt i 1989 og har fungeret siden. De sidste år som et tilbud i regi af Kulturaftale Nordjylland. Børns Møde med Kunsten er relanceringen af den kendte nordjyske model for børns møde med professionelle kunstnere. Ordningen administreres i et samarbejde mellem KulturKANten og Kulturskoler i Nordjylland. KiN bidrager bl.a. til den lokale forankring i de enkelte kommuner.

KulturKANten
Den regionale kulturaftale støtter NUS, KNUS, Orkesterskolen og Børns møde med Kunsten.

Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen bidrager til driften af Orkesterskolen

Samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium
Kulturskoler i Nordjylland arbejder på at etablere et samarbejde om f.eks. efteruddannelse. Desuden er DJM repræsenteret i USMUN (Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland)

 

DMLK
Kulturskoler i Nordjylland samarbejder med alle landets musik- og kulturskoler gennem DMKL, som er en forening for danske musik- og kulturskoleledere.

MGK
Musikalsk Grundkursus er en konservatorieforberedende musikuddannelse. De ti medlemsskoler i KiN er alle med i repræsentantskabet.

Aalborg Symfoniorkester
Aalborg Symfoniorkesters pædagogiske projektmedarbejder sidder også i USMUN-udvalget.

Det Obelske Familiefond
Det Obelske Familiefond bidrager med ressourcer til især arrangementer inden for den klassiske musik

Kulturskoler i Nordjylland er desuden repræsenteret i:
– MGK koordineringsudvalget
– Forum for Musikundervisning i Nordjylland

 

KiNs organisationsplan

 

 

Tidligere projekter og samarbejder:

TeaterTALENTnord
Med TeaterTALENTnord var et nordjysk talentudviklingscenter for unge der ønskede at udvikle sin kunnen og viden inden for drama på et højt niveau. Undervisnings-forløbet strakte sig over 2 år og dette særdeles kompetente teatertilbud blev udbudt til unge talenter i hele Region Nordjylland.

Dans dans dans
4 nordjyske kulturskoler samarbejdede i undervisningsåret 2010-2011 om at sætte fokus på dans med afvikling af 4 forskellige danseprojekter i hhv. Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner. Projektet blev afrundet med en national konference om dans den 9. juni 2011 på Aabybro Mediecenter med deltagelse af dansefagfolk fra hele landet samt fra de nordiske lande.