Praktiksamarbejde med konservatoriet – PINK

Kulturskoler i Nordjylland har startet et samarbejde med konservatoriet om praktikpladser. Det giver de konservatoriestuderende mulighed for at komme i praktik hos en underviser på en af de nordyske musik- og kulturskoler for på den på den måde at få et billede af, hvordan hverdagen kan se ud, når man er færdig sin uddannelse.

”Vi har startet samarbejdet, fordi vi gerne vil vise, hvor fantastisk et job det er at få lov til at undervise alle de her børn i musikskolen,” sagde Signe Wang Carlsen. Selve praktikken kan konkretiseres på mange forskellige måder. Nogle skal måske være intensivt med i en kortere periode, mens andre følger undervisning og forberedelser over en længere periode.

På konservatoriet ser projektet som et langvarigt samarbejde. Esben Elvstrøm, studieleder på DJM i Aalborg: ”Ambitionen er, at vi gerne vil have, at de studerende har et mindre spring at gøre, når de er færdige med deres uddannelse. Vi er udmærket klar over, at der er et stort spring fra at have haft superviseret intern praktik og så komme ud og få en halv eller en hel stilling i en kulturskole, hvor man pludselig skal forholde sig til mellem 50 og 100 børn i løbet af ugen, og de er på alle mulige forskellige niveauer. Jeg synes, det her er et fantastisk godt initiativ, hvor vi kan prøve at sikre os at alumnerne – når de er færdige på konservatoriet – har et meget klarere billede af, hvad er det rent faktisk for nogle muligheder, der er i kulturskolerne, og måske også kunne give dem en retning, mens de er studerende.”

Inden praktikforløbene starter, skal de involverede undervisere på et vejlederkursus for at være klædt bedst muligt på til opgaven. Praktikforløbene starter i skoleåret 2019-20 i Frederikshavn, Vesthimmerland og Hjørring. Vi vil bruge erfaringerne fra det første år til at videreudvikle praktikaftalen med DJM.

Projektet er i høj grad i regional interesse, sådan som vi ser det. Det betyder noget for Kulturskolerne i Nordjylland at blive ved med at gøre sig interessante som arbejdsplads. Vi skal vise de studerende, hvordan ’musikken spiller’ i Kulturskolerne. Skolerne er i rivende udvikling, og det skal vi vise den kommende arbejdskraft. De studerende får et praktikforløb, som i højere grad afspejler den virkelighed, de kommer til at arbejde i, og det vil gøre dem bedre rustet til at løfte opgaven, når de bliver ansat i en kulturskole. Et styrket kollegialt netværk mellem studerende og kulturskolelærere vil også forbedre mulighederne for kollegial sparring og videndeling.

Det er desuden en god historie for KiN og for regionen at kunne mestre et formelt samarbejde med en uddannelsesinstitution. Læring og erfaring kan videregives og danne grobund fremadrettet for andre samarbejder. Alt i alt vil en kvalitativ styrkelse af fagligheden og en god samarbejdskultur mellem lærerne naturligvis have en positiv indvirkning på kvaliteten af vores kerneydelse.

Det er udvalget PINK, der står for praktiksamarbejdet. PINK står for Praktik i Nordjyske Kulturskoler.

 

Se en video med interviews med de involverede parter.

Er du interesseret i at høre mere om samarbejder, så kontakt Malene Wennerlin.