Ungdomsorkestrene

NUS – Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester

Mere information

Nordjyllands Ungdomsbigband

Mere information

Nordjyllands Ungdomsbigband

Mere information

KULTURSKOLER I NORDJYLLAND igangsatte for 10 år siden en række symfoniske ungdomsaktiviteter på opfordring fra det daværende Nordjyllands Amt. Ønsket var at dække et eksisterende behov for udvikling af symfoniske aktiviteter i Nordjylland. Det har i 10 år udviklet sig til en succeshistorie.
I dag har aktiviteterne form af to ungdomssymfoniorkestre og en orkesterskole.

Senest har KULTURSKOLER I NORDJYLLAND udvidet orkesteraktiviteterne med Region Nords Ungdoms Bigband, en rytmisk pendant til de klassiske orkesteraktiviteter, som afvikles efter samme model med 2 årlige stævner.

Dato for det næste stævne er:

31. januar – den 1. februar 2015 i Farsø (Morten L Friis, dirigent)

Når vi nærmer os, vil I kunne finde mere information om arrangementerne her på hjemmesiden.