NUS – Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester

Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) er et fælles ungdomssymfoniorkester for alle regionens Musik- og Kulturskoler. NUS er opstået ved en sammenlægning af det tidligere Ungdoms Symfoniorkester Nord (USN), og Himmerlands Ungdoms Symfoniorkester (HUS).

NUS mødes på tre årlige weekendstævner (med overnatning): et i november, et i januar og et i marts- april. Værtskabet for stævnerne går på skift imellem de nordjyske musik- og kulturskoler, for at orkesteraktiviteterne får så bred en geografisk dækning som muligt. Der deltager omkring 100 børn på hvert stævne.

Ved stævnerne har eleverne mulighed for at deltage i et fuldt udbygget symfoniorkester (for de mere erfarne elever) og et strygerorkester (for de lidt mindre erfarne). Til nogle stævner er der også et tilbud om deltagelse for begynderstrygere.

Stævnerne afsluttes altid med en koncert, hvortil der normalt møder 350-400 tilhørere. Det er altid en stor oplevelse for de medvirkende at vise resultatet af deres arbejde, og samtidig bliver de selv vigtige rollemodeller for kommende musikskoleelever, der får mulighed for at opleve et ungdomssymfoniorkester i deres egen del af regionen ved disse koncerter.

Ud over weekendstævnerne afholder NUS også sommerstævne hvert år i den sidste uge af skolernes sommerferie. Her er der rig mulighed for at spille og hygge med de andre unge musikere, og rigtig mange prioriterer at komme af sted år efter år. Ved et tidligere sommerstævne var der også mulighed for at danse og et andet år fokuserede vi på, at alle kunne prøve at dirigere. Det kan du læse mere om her.

Det er Udvalg for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN), der står bag NUS. NUS drives og støttes som et regionalt projekt men den lokale forankring er også vigtig, og derfor er det et vigtigt princip, at stævnerne går på tur mellem de kommunale musikskoler.

Sommer-internatet og de følgende afsluttende koncerter har givet mulighed for en del ekstra presseomtale. Når man lokalt afholder et stævne er der rig mulighed for at synliggøre både lokale elever på de klassiske orkester instrumenter og frugterne af det regionale samarbejde gennem presseomtale og brug af lokale politikere til velkomst og lign.

Ungdomssymfoniorkesterarbejdet er et vigtigt talentudviklingstiltag for unge instrumentalelever i Nordjylland. Et særligt fokus har her været på indsatsen med talentudvikling af unge dirigenter. Der foregår en frugtbar sidelæns inspiration og læring, som speeder læringprocesserne hos den enkelte elev op, når de vender tilbage til deres hjemskoler. Det sociale aspekt er ikke uvæsentligt. Vi ser stærke langtidsholdbare netværk og venskaber opstå imellem eleverne på tværs af kommunegrænserne. Mange af de deltagende elever vil ikke møde det symfoniske repertoire, hvis ikke de havde mødt det gennem ungdomssymfoniorkestret. Ingen af regionens skoler vil alene kunne løfte denne opgave lokalt på et tilsvarende niveau.

NUS støttes af Kulturaftale Nordjylland.

 

 

 

 

Se TV2 Nords indslag fra stævnet i Hjørring, maj 2021 her.

Se en kort video-reportage om NUS 2017-20 her.

Ønsker du at komme i kontakt med en af stævnearrangørerne, er du velkommen til at skrive til orkesterkoordinator Deborah Josephson

 

Mere om NUS

Se vores NUS-flyer
Se billeder fra stævnerne i vores Galleri
Se en video-reportage fra et sommerstævne her.


Besøg NUS på Facebook